Historie

Vores ejendom blev opført af Københavns Kommune i 1923, da der var stadigt stigende behov for boliger. Der var pulterrum på loftet og beskyttelsesrum og koksrum i kældrene. Der var oprindeligt 224 lejligheder i ejendommen og hertil en række forretninger på Borups Plads. Manden bag bygningen var arkitekt Alf Cock-Clausen.

Ejendommen og de omkringliggende karréer er tidstypiske i deres nyklassicistiske udtryk. Området er bevaringsværdigt, og det stiller en del krav til de løsninger, vi kan benytte os af, når vi vedligeholder og renoverer ejendommen.

I slutningen af 1980’erne blev der indlagt fjernvarme i lejlighederne. Og i 1996, da Københavns Kommune blev pålagt at afhænde sine store ejendomsbesiddelser, lykkedes det en lille hårdtarbejdende gruppe – under ledelse af daværende beboerforeningsformand Benno Falster-Brenold – at få tilstrækkelig opbakning fra ejendommens lejere til at købe ejendommen med henblik på at drive den som en privat andelsboligforening.

I 1997 malede vi den indvendige facade, så den fremstod lys og indbydende.
I 1999-2000 gennemførte vi en omfattende sanering af gården. Den ”DDR-lignende” gård blev gravet op, ny kloakering blev foretaget, og et dejligt park-lignende gårdmiljø så dagens lys.
I 2003 stod vi fadder til Ydre Nørrebro IT-Laug, i daglig tale kendt som Parknet, og foretog samtidig en omfattende kabling af ejendommen, så alle beboere kunne nyde godt af de lave priser og den høje kvalitet.
I 2007 monterede Brunata, fjernaflæselige målere på radiatorer og vandmålere i alle lejligheder. App via browser.
I 2009 blev vi ramt af en tagbrand, der betød at adskillige beboere måtte genhuses, mens opgangen blev renoveret.
I 2011 var vores omfattende tag-/facade-/hovedtrappe-/altan-/vinduesprojekt færdigt.
I 2013 ryddede vi kældrene for de gamle træskillevægge og fik monteret nye kælderrum opdelt af trådgitter.
I 2014 blev bygningen indstillet til Renoverprisen.
I 2017, Udskiftede Techem alle vand- og varmemålere. Målerne er stadig fjernaflæste og den enkelte beboer kan nu, tilgå deres egetforbrug via en app, på enten smartphone eller via browser, og oprette egne forbrugsalarmer.
I 2018, blev den tidligere vuggestue Erle Perlen, ombygget til 4 nye andelsboliger.
I 2019, blev porten mod Borups Plads renoveret. Det indebar nye bærejern, betondæk og ny asfalt. Begge porte blev malet.
I 2021, stigestrenge blev udskiftet fra varmecentral og helt frem til vandhane i lejlighederne. Faldstammerne blev relinet.
I 2023, udføres vores vindues- og facadeprojekt. Hvor alle vinduer og altandøre males. Hele facaden i gården males og det nederste af facaden mod gaden renoveres.

Kommende projekter er gennemgang af ejendommens brandsikring. Udskiftning af lamper på fælles areal til LED belysning med bevægelsessensor. Udskiftning af indgangsdøre og lejlighedsdøre, samt renovering af bagtrapper. Se også vedligeholdelsesplanen.