Historie

Vores ejendom blev opført af Københavns Kommune i 1923, da der var stadigt stigende behov for boliger. Der var pulterrum på loftet og beskyttelsesrum og koksrum i kældrene. Der var oprindeligt 224 lejligheder i ejendommen og hertil en række forretninger på Borups Plads. Manden bag bygningen var arkitekt Alf Cock-Clausen.

Ejendommen og de omkringliggende karréer er tidstypiske i deres nyklassicistiske udtryk. Området er bevaringsværdigt, og det stiller en del krav til de løsninger, vi kan benytte os af, når vi vedligeholder og renoverer ejendommen.

I slutningen af 1980’erne blev der indlagt fjernvarme i lejlighederne. Og i 1996, da Københavns Kommune blev pålagt at afhænde sine store ejendomsbesiddelser, lykkedes det en lille hårdtarbejdende gruppe – under ledelse af daværende beboerforeningsformand Benno Falster-Brenold – at få tilstrækkelig opbakning fra ejendommens lejere til at købe ejendommen med henblik på at drive den som en privat andelsboligforening.

I 1997 malede vi den indvendige facade, så den fremstod lys og indbydende.
I 1999-2000 gennemførte vi en omfattende sanering af gården. Den ”DDR-lignende” gård blev gravet op, ny kloakering blev foretaget, og et dejligt park-lignende gårdmiljø så dagens lys.
I 2003 stod vi fadder til Ydre Nørrebro IT-Laug, i daglig tale kendt som Parknet, og foretog samtidig en omfattende kabling af ejendommen, så alle beboere kunne nyde godt af de lave priser og den høje kvalitet.
I 2007 monterede Brunata, fjernaflæselige målere på radiatorer og vandmålere i alle lejligheder. App via browser.
I 2009 blev vi ramt af en tagbrand, der betød at adskillige beboere måtte genhuses, mens opgangen blev renoveret.
I 2011 var vores omfattende tag-/facade-/hovedtrappe-/altan-/vinduesprojekt færdigt.
I 2013 ryddede vi kældrene for de gamle træskillevægge og fik monteret nye kælderrum opdelt af trådgitter.
I 2014 blev bygningen indstillet til Renoverprisen.
I 2017, Udskiftede Techem alle vand- og varmemålere. Målerne er stadig fjernaflæste og den enkelte beboer kan nu, tilgå deres egetforbrug via en app, på enten smartphone eller via browser, og oprette egne forbrugsalarmer.
I 2018, blev den tidligere vuggestue Erle Perlen, ombygget til 4 nye andelsboliger.
I 2019, blev porten mod Borups Plads renoveret. Det indebar nye bærejern, betondæk og ny asfalt. Begge porte blev malet.
I 2021, stigestrenge blev udskiftet fra varmecentral og helt frem til vandhane i lejlighederne. Faldstammerne blev relinet.
I 2023, fik vi malet alle vinduer og altandøre. Facaden i gården blev gennemgået for sætningsskader og lagt jern ind, samt blændet en del af de gamle ventilationshuller til gas spjæld og svaleskabe. Efterfølgende blev facaden malet.
Lamper på for- og bagtrapper blev udskiftet til LED med sensor. Projektet strakte sig i 2024, hvor også lamperne i gården blev renoveret og ombygget til LED.

Kommende projekter er gennemgang af ejendommens brandsikring. Udskiftning af indgangsdøre og lejlighedsdøre, samt renovering af bagtrapper. Se også vedligeholdelsesplanen.