Nyheder

Nyhedsbrev August 2023

Arbejdsdage

I april blev forårets arbejdsdage afholdt. Gården blev gjort klar til sommersæsonen, fællesområder i kælderen blev tømt, andedammen renset og mere til. Det første spadestik til en byttecentral blev også taget. Kælderrummet ved Humlebækgade 41 mangler blot nogle hylder og så er det klar til at blive taget i brug – mere info følger. Efterårets arbejdsdage bliver afholdt d.9 og 10 september. Vel mødt.

Udskiftning af lamper i opgange.

Som det blev besluttet på generalforsamlingen, skal lamper på fællesarealerne skiftes til nogle mere tidssvarende og mere energirigtige lamper. El-­team er blevet færdige med at opsætte de nye lamper på fortrappen, og begynder nu på bagtrapperne. Men vi rammer ferieperioden nu, så det bliver lidt mere sporadisk hvornår El‐Team er her.

Da der nu skal arbejdes på bagtrapperne, skal alle effekter der står derude fjernes omgående!

Stilladser i gården og en platform langs de ydre mure

Der er fuld gang i gården, og et stort stillads har set dagens lys. Det skyldes, at den indvendige facade skal males. Langs de ydre mure males vinduer ved hjælp af en platform. Efter en ekstraordinær generalforsamling og en afstemning om facadens farve er projektet sat i søen. Det er vigtigt, at I ikke  stiller jeres cykler op ad stilladserne i gården, da det gør det meget besværligt at køre med affaldscontainerne, når de skal tømmes. Vi beklager evt. gener i forbindelse med projektets udførelse og glæder os til at se det færdige resultat i løbet af efteråret.

Tidsplan for stillads på gårdsiden ligger på Probo. Der har været et par ændringer i den oprindelige plan for etape 2, således at der i løbet af august vil blive opstillet stillads i både Lundtoftegade og Stefansgade.
Ligeledes ligger der en opdateret plan for gadesiden, hvor der på grund af regn også er sket lidt forsinkelse. Entreprenøren forventer dog stadig at kunne hold tidsplanen, ved at få flere folk på og ændrer lidt i arbejdsgangene. Bestyrelsen holder også skarpt øje med budgettet, og vi forventer ikke at der er problemer selvom der kommet ekstraarbejder.

Erhvervslejemål til leje

Thai Sportsmassage har opsagt deres lejemål pr. 31/4. Jagten på en ny lejer er i gang. Så vidt muligt prøver bestyrelsen at finde en lejer ud fra kriterierne stabilitet og samspil med lokalmiljøet. Bestyrelsen er allerede i drøftelser med flere mulige emner og vi håber på afklaring efter sommerferien.

Brandteknisk gennemgang af ejendommen

Foreningen har fået et tilbud på en brandteknisk gennemgang af ejendommen fra vores forsikringsagent. Dette har vi selvfølgelig taget imod og der er udarbejdet en rapport. Denne kommer snarligt på hjemmesiden. Bestyrelsen iværksætter de nødvendige arbejder. I forbindelse med gennemgangen fik vi en rød anmærkning på bagtrapperne, da der står mange ting derude. Vi vil derfor endnu engang gerne opfordre til, at alle sørger for ikke at stille ting på bagtrapperne. Hvis der ikke sker en forbedring, kan vi blive nødsaget til at se på, om vi kan få et eksternfirma til at fjerne og bortskaffe de ting der står der ude på trapperne og gøre dette løbende. Det bliver selvfølgelig på den enkelte andelshavers regning.

Byttecentralen

Vores byttecentral er endelig klar til brug. Den findes i kælderen til

Humlebækgade 41. Vi opfordrer alle til at hjælpe med at holde det ryddeligt.

 

Jubilæumsfest

Da vores afstemning på Probo har vist en mindre end forventet tilkendegivelse for deltagelse, og da der ikke har været tilstrækkelig tilslutning til festudvalget, har vi i bestyrelsen besluttet at flytte vores jubilæumsfest til 2024. Vi vil stadig gerne opfordre til, at alle der har lyst melder sig til festudvalget, så vi kan få stablet en fantastisk fest på benene.

Vi Ønsker alle en god sommer
Mvh Bestyrelsen

Vi søger engagerede beboere til 100 års-Festudvalg

Kære alle beboere i A/B Borups Plads

Vores bygning fylder 100 år og det skal fejres d. 19 august.

En 100 års fest kommer ikke på benene af sig selv. Derfor vil vi fra bestyrelsens side gerne invitere til opstartsmøde for festudvalget

tirsdag d. 13 juni. Kl. 19 i beboerlokalet.

Hvis du gerne vil være med til at sætte rammen for festlighederne og hvis du gerne vil have indflydelse – er festudvalget en oplagt once in a life time opportunity! Derudover er det en god mulighed for at møde nye beboere på tværs af opgange.

Vi forestiller os at udvalget fordeles i en række ansvarsposter, som fx:

Bar-ansvarlige: Skal vi drikke fadøl eller vermouth?

Mad og spiseansvarlige: Skal vi spise hotdogs eller tacos?

Musik og underholdningsansvarlige: Skal der være karaoke? Og skal vi have et band?

Økonomi og tilmeldingsansvarlige: Hvordan skal de midler der stilles til rådighed fordeles?

Vi håber på et bredt fremmøde tirsdag d. 13 juni kl. 19 og glæder os til igangsætte festudvalget.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Hyggelig toværelseslejlighed på Humlebækgade er til salg

Andelslejligheden ligger på Humlebækgade og dens 56m2 er fint fordelt over en stue, et soveværelse, lille entré, køkken med spiseplads samt et udmærket badeværelse. Derudover forefindes kælderrum til opbevaring. Fra stuen er der udsigt til Rungsted Plads, fra køkkenet (med adgang til sydvendt altan) og soveværelse ser man ud på foreningens gårdmiljø. Lejligheden er delevenlig og ligger centralt placeret i Stefansgadekvarteret.

Nyhedsbrev marts 2023

Arbejdsdage 2023.
Arbejdsdagene i 2023 ligger 22.-23. april og 9.-10. september. I foråret skal gården gøres klar til de varmere måneder. Vi bruger også de første arbejdsdage til at rydde alle fællesområder i kældrene og bagtrapperne for henstillede effekter.

Cykelrydning
I forbindelse med arbejdsdagene 22-23. april, vil der også være cykelrydning. I den kommende uge vil der blive sat mærker på cykler, i kældre, gård og på de cykler der er parkeret op ad husmuren på gaden.

Cykler der stadig har mærker på i forbindelse med arbejdsdagene vil blive fjernet og afleveret til politiet.

Renovering af facade mod gården og vinduer
Bestyrelsen har på vegne af foreningen/Foreningen har indgået rådgiverkontrakt med Møgelhøj arkitekter.

Vi forventer, at projektet udbydes snarligt. Inden vi lægger os fast på en farve, vil der komme nogle prøvefelter rundt om i gården.

Vand- og varmeregnskab
Vand- og varmeperioden udløb d. 28/2. Vi forventer at have vand- og varmeregnskabet klar til omdeling i løbet af maj måned.

Byttecentral
Bestyrelsen har fundet et egnet lokale til en byttecentral. I forbindelse med arbejdsdagene i april, vil lokalet blive istandsat og umiddelbart derefter blive taget i brug. Alle beboere vil få adgang til byttecentralen med deres nøglebrik.

100-ÅRS JUBILÆUMSFEST
Vores kære gamle ejendom bliver 100 år og det skal fejres. Men vi mangler en festarrangør, der kan hjælpe med at få stablet en fest på benene. Vi skal derfor have nogle beboere der har lyst til at være med i festudvalget og planlægge et brag af en fest.

Nyhedsbrev Januar 2023

Generalforsamling

Sæt kryds i kalenderen d. 07.02.2023, hvor der er generalforsamling for alle andelshavere i A/B Borups Plads. Der udsendes en mere formel indkaldelse snart. Vær i den forbindelse opmærksom på, at der er ledige pladser i bestyrelsen, så overvej gerne, om det kunne være noget for dig.

Nye trappevaskere

Fra 1/1 er der indgået en aftale med RengøringsAgenterne om at stå for vask af for- og bagtrapper, samt periodisk fladerengøring. De vil også stå for at pudse alle vinduer i foreningen (eks. terrassedøre) én gang årligt. Første gang bliver 6-10/2-2023.

Varmetabsberegning

Bestyrelsen har modtaget den bestilte rapport om varmetab i foreningen. Den nye fordeling af varmeregningen bliver nu baseret på reelle målinger, hvor stue- og 4. salslejligheder samt lejligheder ved porte og hjørnelejligheder får en kompensation. Den nye varmetabsberegning vil være gældende fra det kommende varmeregnskab.

Uregelmæssige vandtemperaturer

I december måned har vi været ude at måle og justere trykket på vandet, for at forbedre de temperatursvingninger, som nogle har oplevet på vandet. Vi har oplevet at færre har henvendt sig med vandtemperatursvingninger. Hvisman stadig oplever store temperatursvingninger, så skriv gerne herom til faldstamme@borupsplads.dk.

Sikring mod tyveri i kældere og døropgange

Rapportér gerne om yderdøre, der ikke lukker ordentligt, så vi kan sikre dem mod tyveri. Rapportering må gerne ske til Kent på varmemesteren@borupsplads.dk.

Kritisk information på Probo

Ejendommen har oplevet nedbrud på el og vand den sidste måned. Ved sådanne nedbrud kan man orientere sig på Probo, hvor kritisk information vil fremgå, f.eks. om hvornår el og varme skulle skulle vende tilbage igennem. Tilmeld evt. også sms-service hos HOFOR og Radius, så vil man få direkte besked ved nedbrud.

Nye varmepriser fra HOFOR

De nye priser på fjernvarme er offentliggjort. Der er en foreløbig stigning på 7% – vi kan glæde os over, at vi ikke har naturgas.

Husk at aflevere juletræ uden fødder i gården inden d. 24. januar, hvor de fjernes.

Nye kontortider for 2023

Se nedenfor hvornår du kan komme til foreningens kontor og få svar på eventuellespørgsmål.

10/01, 31/01, 07/03, 28/3, 02/05, 30/05, 27/06, 08/08, 05/09, 03/10, 31/10, 28/11 & 12/12. Kl. 19 – 20

Nyhedsbrev Oktober 2022

Boldbanen er klar

Som de fleste nok har bemærket er underlaget på boldbanen nu moderniseret en smule med et gummiunderlag, som nu er klar til brug. Indenfor den nærmeste fremtid vil gården også indkøbe nogle fælles bolde og en boldkasse.

Madklub

Madklubben er nu kørerende og der har været dejligt stort fremmøde de tre gange, den har kørt allerede. Alle er velkomne, tilmelding til madklub foregår via denne facebookside: A/B Borups Plads – Fællesspisning, hvor regler, tidspunkter og menu også vil fremgå.

Luk ikke musen ind i kælderen
– Husk at lukke dørene fra gården til opgangene

Vi har haft problemer med mus i kældrene. De kommer ind, fordi vores kælderdøre ikke bliver lukket. Så husk at holde dørene fra gården og ind til opgangene lukket. Undlad også at sætte noget i klemme i dørene mellem bagtrappe og gården.

Den sociale pulje…

… er fortsat mulig at søge, hvis man nu har arrangementer, der kommer livet i foreningen til gode. Det kunne eksempelvis være støtte til et mindre Halloween-arrangement.

Aktuelle emner i bestyrelsen

To emner, som kommer til at fylde i bestyrelsen i den kommende tid, er en opdatering af vedligeholdsplanen for bygningen og varmetabsberegningen, som der blev stillet forslag om ved generalforsamlingen i januar.

… sidst en lille service-info:
Husk at det er godt for bygningen at blive varmet op, da det sammen med udluftning forebygger fugtskader. Vi får fjernvarme fra HOFOR. Prisen på varme bliver bestemt et år af gangen, hvilket vil sige at det først er fra 1. januar 2023, at de nye priser på varme vil ramme os. Du kan derfor trygt fyre, som om det var januar 2022

Dbh Bestyrelsen

Nyhedsbrev August 2022

25-års jubilæumsfesten nærmer sig
Den 3. september afholder vi andelsboligforeningens 25-års jubilæum. Alle beboere inviteres derfor til et brag af en gårdfest med både lækker mad, musik, kagekonkurrence, hoppeborg, tryllekunst og meget mere.

Har du glemt at tilmelde dig? Så skynd dig at lægge en seddel i brevsprækken i porten ved Borups Plads med 1) adresse og 2) antal voksne og børn, så vi er sikre på, at der er mad og drikke til alle. Husk at festen kun er for beboere i foreningen.

Se programmet nederst i denne mail

Arbejdsdage
Arbejdsdagene i efteråret 2022 ligger 24-25/9. På arbejdsdagene vil fokus være på at gøre gården nydelig, og holde den ved lige. Opgaverne vil blandt andet bestå i at plukke æbler, fjerne efeu, klippe bevoksning ned ved boldbanen, tømme fællesområder i kælderen, rydde cykelstativer, mm.

Tilgængelige stier
Husk foreningens arealer skal kunne være tilgængelige for alle. Sæt derfor gerne børnecykler eller andet ind til siden, når I er færdige med at bruge dem, så også de mere gangbesværede kan komme forbi.

Udsving på vandtemperaturer – der er nu justeret på trykket
Vi har tidligere omtalt, at der for nogen er udsving i vandtemperaturen, når man går i bad.

Vi har nu haft Grundfos ude og justere på trykket på vores trykføleranlæg. Derfor vil bestyrelsen meget gerne have tilbagemeldinger på, om det har afhjulpet problemet for jer, som tidligere har oplevet udsving i vandtemperaturen.

Tilbagemeldinger skal sendes til faldstamme@borupsplads.dk.

Basketbanen
Der sker ting på basketbanen. I løbet af de næste par uger vil basketbanen gennemgå en mindre renovering, med et nyt blødere gummi-underlag, samt nye basketkurve til børn og voksne.

Dbh Bestyrelsen

 

Nyhedsbrev Juni 2022

Du kan i dette nummer læse om:

  • Nyt samarbejde med Bekey: Nu kan leverandører komme ind i opgangene via en app
  • Vandtemperaturen svinger på badeværelserne – vi tester at sænke vandtrykket
  • Renoveringer i gården: Andedammen, Boldbanen, den lille legeplads

 

Nu kan leverandører komme ind i opgangen via en App

Du har måske set det lille klistermærke med navnet Bekey, som er sat forneden på vores opgangsdøre.

Bekey er et firma, som har udviklet et system, hvor godkendte leverandører kan få adgang til opgangen via en app.

Bekey løsningen fungerer via en sikker, digital platform, hvorfra der automatisk tildeles krypterede digitale nøgler til godkendte samarbejdspartnere med et ærinde i den pågældende opgang. Det kan f.eks. være den kommunale hjemmepleje, pakkefirmaer, FK Distribution (reklamer), Aarstiderne etc.

Det er en gratis service for foreningen. Du kan læse mere om Bekey her: bekey.dk

Vandtemperaturen svinger på underbruseren – for nogen
Flere beboere oplever desværre stadig, at vandtemperaturen svinger, når de står under bruseren.

Vi vil derfor fra juni teste, om det kan hjælpe at sænke det generelle vandtryk i rørene. Med de nye vandrør fik vi også et system til at øge trykket på vores vand. Det øgede tryk kan imidlertid medføre, at nogle brusearmaturer oftest dem med manuelt armatur ikke kan holde en konstant vandtemperatur (modsat blandingsbatterier med termostat). For nogle beboere har det afhjulpet at skifte brusearmatur, men ikke alle. Derfor prøver vi at sænke vandtrykket.

Bestyrelsen vil gerne have feedback på testen. Både ift. den svingende temperatur, men også hvis I oplever gener ifm. det sænkede vandtryk. Vi forventer at sænke trykket i løbet af de næste uger og varsler på hjemmesiden, når det bliver gjort.

Meld meget gerne tilbage til bestyrelsen på mail faldstamme@borupsplads.dk.

Andedammen – nu med bedre vandkvalitet og fisk

Vi har haft problemer med at holde vandkvaliteten oppe, men med nye pumper og filtre skal der gerne komme styr på at få renset vandet og skabe flow, så vi får en bedre vandkvalitet.

Der bliver også udsat guldfisk i alskens farver. De kan også være med til at skabe bedre vandkvalitet. Vi håber, de får et langt og godt liv i dammen

Endelig har vi også købt en støvsuger/renser, så vi kan rengøre andedammen på arbejdsweekenderne.

Så håber vi bare, at ænderne vender tilbage til gården igen.

 

Boldbanen – nyt underlag og kurve

Vi har lavet en aftale med det firma, som også har lavet området under Bispebuen, om at lægge nyt underlag og opsætte nye kurve i boldburet.

I slutningen af juni bliver de eksisterende basketkurve erstattes med rigtige break-away kurve, samt nye akryl bagplader. Hertil bliver der etableret en hæve/sænke børnekurv på den ene langside, der støbes ned i jorden.

Der kommer nyt gummiunderlag i midten af august. Underlaget, med banemarkeringer i kontrastfarver, bliver lagt oven på asfalten. Fordelen ved det nye gummiunderlagt er foruden at være blødere at falde på, at det også dæmper lyd fra hoppende bolde

Generel vedligehold af gården

Gårdens beplantning trives i bedste velgående, vi har derfor fokus på at få beskåret og trimmet beplantningen løbende, så de ikke tager over på gangarealer eller bliver til gene. Derfor kommer der gartnere forbi og trimmer beplantningen.

Gartnerne genetablerer også de sidste fliser ved drivhuset og etablerer en permanent juletræsfod på den lille brostensplads.

Endelig bliver fliserne rundt om kirsebærtræet ved den lille legeplads også fikset.

 

Dbh Bestyrelsen

Bore- og banketider:  

Hverdage: 7:00 – 19:00

Lørdage 9:00 – 18:00

Bestyrelsens kontortid:

11/01, 01/02, 01/03, 29/03, 26/04, 24/05, 21/06, 09/08, 06/09, 04/10, 01/11, 29/11 & 13/12. Kl. 19 – 20

Nyhedsbrev – April 2022

25-års jubilæumsfest
Lørdag d. 3 september inviteres alle beboere til gårdfest for at fejre foreningens jubilæum. Nærmere detaljer føljer. Vi har behov for en gruppe beboere til at være med i festudvalget og forme dagens aktiviteter. Er det dig? Så skriv da til bestyrelsen.

Sociale aktiviteter
Ved generalforsamlingen i januar 2022, blev en aktivitetspulje på 20.000kr vedtaget. Formålet med puljen er at bidrage til flere fællesaktiviteter i gården og samtidig sørge for, at enkelte andelshavere ikke står tilbage med udgifter ifbm. afholdelse. Puljen kan søges af alle andelshavere og reglerne er simple: Aktiviteten skal være åben for alle og skal foregå på foreningens fællesområder. Skriv til bestyrelsen med idé og budget og der vendes retur hurtigst muligt.

Arbejdsdage
Arbejdsdagene i 2022 ligger 7.-8. maj og 24.-25. september. I maj vil fokus være at gøre gården rydelig og nydelig til de varmere måneder, samt at rydde alle fællesområder i kældrene og bagtrapperne for henstillede effekter.

Gården
Andedammen er pt. tørlagt og renset. Bestyrelsen har rettet henvendelse til en entreprenør, der skal bistå med nye pumper og planter, for at dammen holdes bedre i live end hidtil. Dette arbejde pågår efter påskeferien.

Der arbejdes ligeledes på at opgradere boldbanen.

Generel husorden

Husk at foreningen ikke modtager byggeaffald og/eller hvidevarer, samt at storskrald skal være under 1×1 meter i dimension. Vi oplever desværre hyppigt, at store mængder byggeaffald placeres ved storskrald og dette medfører betragtelige udgifter til bortskaffelse for os alle.

Foreningen har af og til problemer med rotter i kældrene. Dette skyldes døre, der holdes åbent med sten og lignende. Disse bedes derfor holdes lukkede. Brug venligst også andre containere til dagsrenovation o. lign hvis disse er fulde. Åbne låg på skraldecontainere tiltrækker ditto rotter.

Husk at papaffald skal i containere specifikt til pap, ikke i papircontainere. Det fremgår på skilte/klistermærker på containerne, hvilket affald de er beregnet til.

Dbh Bestyrelsen

Nyhedsbrev – December 2021

Bestyrelsen ønsker alle beboere en glædelig jul og et godt nytår.

Generalforsamling

Grundet de senest udmeldte restriktioner, der bl.a. inkluderer nedlukning af menighedssale, har vi måttet finde nyt og større lokale til at afholde generalforsamling. Nyt mødested er Multisalen i Nørrebrohallen, Mimersgade 59, 2200 Kbh N. Fortsat d. 6/1 kl. 18:30. Indgangen findes ved parkeringspladsen på Den Røde Plads.

Husk mundbind eller visir.

Formel indkaldelse, beslutningsforslag og regnskab er blevet omdelt i jeres postkasser og er også tilgængelig på ProBo.  Vi ser frem til at modtage jeres beslutningsforslag og til konstruktive diskussioner om vores forenings fremtid.

Jul & Nytår

Husk, at der ikke må affyres fyrværkeri i gården eller fra altaner

Udtjente juletræer kan som vanligt lægges i det afmærkede område ved porten mod Borups Plads, så sørger Varmemesteren for, at de sendes til kompost.

I tilfælde af sne, skal cykler i videst mulige omfang ikke låses fast til gelændre/trappenedgange. Snerydderen ikke kan komme ordentligt rundt i gården, når cyklerne spærrer på stierne.

Faldstamme- og stigestrengsprojekt

Projektet er pt. i den afsluttende fase og forventes endeligt afsluttet medio januar. Det er en stor sejr, at et stykke så central infrastruktur for foreningen, nu er blevet moderniseret. Tak for jeres tålmodighed og samarbejdsvillighed.

Hovedrengøring af bagtrapper (alle flader) igangsættes efter endt arbejde, ligesom at kældrene fejes og støvsuges.

Bestyrelsens kontortider i 2022:

11/01, 01/02, 01/03, 29/03, 26/04, 24/05, 21/06, 09/08, 06/09, 04/10, 01/11, 29/11 & 13/12. Kl. 19 – 20

Dbh Bestyrelsen