Nyheder

Nyhedsbrev februar 2020

Generalforsamling

Tak til alle andelshavere, der deltog i generalforsamlingen d. 27/1. Fra bestyrelsens side takker vi for de konstruktive og passionerede diskussioner. Referat kan tilgås på Proboog www. borupsplads.dk

Da en række af de vedtagne ændringer er vedtægsændringer, skal disse endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Denne afholdes 17/3 og en officiel indkaldelse følger snarest.

Plantekasselaug

En andelshaver med grønne fingre har foreslået, at der oprettes et plantelaugog et mindre område af gården bruges til højbede og beplantingaf grøntsager og urter.  Dette blev vedtaget på generalforsamlingen.  Har du også grønne fingre og har lyst til at bidrage til fællesskabet i gården? Så meld dig ind i ‘A/B Borups Plads Plantekasse Laug’ på Facebook (http://kortlink.dk/24xq8) for mere info.

Arbejdsdage

Foråret er snart over os og det betyder en ny omgang arbejdsdage, hvor vi gør gården klar til den nye sæson. Benyt lejligheden til at bidrage til et bedre gårdmiljø og lær dine naboer at kende. Datoerne for arbejdsdagene i 2020 er: 18/4, 7/6 og weekenden 19-20/9.

Elefantriste

Langt om længe udskiftes de glatte træbrædder, der ligger i vandrenderne rundt omkring i gården. Bestyrelsen har indkøbt skridsikre elefantriste, der netop er leveret. Montering af disse påbegyndes i løbet af ugen.

Vedligehold af porte

Som flere har bemærket gik vedligehold af portene i stå i efteråret, i takt med at det blev koldere. Dette skyldes at det skal være +8 grader før at maleren kan udføre sit arbejde. Vi ser frem til forårets kommen og to styks friske indgangspartier til gården.

Nyhedsbrev december 2019

 Generalforsamling

Dato og tidspunkt for generalforsamlinger 27/1 kl.18:30. Som vanligt vil foreningensrevisor og Andelsbo deltage.

Indkaldelse følger i starten af januar.

Jul og Nytår

Bestyrelsen ønsker alle beboere glædelig jul og godt nytår. Husk at der ikke må affyres fyrværker i i gården. Juletræer til udsmidning kan lægges på græsset ved porten mod Borups Plads.

Ifbm. højtiden generes typisk e n masse ekstra affald, der lægger pres på skraldekapaciteten i gården. Husk der for at presse jeres pap fladt inden det smides i papcontainer og ikke at fylde containere til dagsrenovation mere end at låget kan lukkes. 

Nyhedsbrev Oktober 2019

Arbejdsweekend

Stort tak til alle andelshavere, der mødte op d. 28/29 september til arbejdsweekend. Det var nogle produktive og hyggelige dage, og gården har ikke set så godt ud længe.

Nyt grus er allerede nu ved at blive spredt på stierne.

Hold rotterne væk – luk låget på skraldecontainerne!

Vi har problemer med rotter i gården, og vi har været i dialog med kommunen herom.  Problemet skyldes, at der ofte er skraldecontainere, der fyldes så meget, at lågene står åbne i længere tid.

Løsningen er ligetil: Fyld aldrig skraldecontainerne så de ikke kan lukkes og benyt også skraldecontainerne, der står længere inde i skraldeskurene. De henstår ofte halvtomme.

 

Henstilling af effekter på fællesarealer/fortrapper

Af hensyn til gældende lovgivning om brandsikring af beboelsesejendomme, må personlige effekter ikke henstilles på fællesarealer inkl. fortrapper, bagrapper og ved kælderrummene. Dette fremgår også af vores husorden. Varmemesteren vil derfor i uge 44gennemgå de forskellige arealer, med påbud om, at man fjerner de ejendele, der måtte stå, inden for 1 uge. Fjernes tingene ikke, henstilles disse på ejendomskontoret til afhentning, og de bortskaffes, hvis ikke de afhentes.

Husk, at vi har særlige områder specifikt til barnevogne.

Andedam

Som en del af jer har bemærket, er pumpebrønden i andedammen gået i stykker. Vi er dialog med den oprindelige entreprenør for at udbedre dette hurtigst muligt, så der igen er klart vand i andedammen.

 

nyhedsbrev september 2019

Vand- og varmeforbrug på din smartphone. Som tidligere adviseret kan du nu holde øje med dit forbrug af varme og vand via Techem på din smartphone. Det kræver blot, at du installerer app’en “Techem Forbrugsmål”, som kan findes i Google Play eller App store. App’en giver adgang til vand- og varmeforbrug, vand- og varmeregnskab på lejligheden samt mulighed for at opsætte forbrugsalarmer på vand og varme. Guides med personligt login er blevet omdelt til alle postkasser.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at komme forbi i bestyrelsens åbningstid, så hjælper vi gerne samt forklarer.
Trapperenovering overstået. Så fik vi overstået renovering af fortrapper. Firmaet, vi havde valgt, var desværre meget upræcise, og det betød, at de udmeldte perioder ofte ikke passede, hvilket har været meget generende. Det beklages. Den nye belægning holder 5 – 10 år, og til den tid vælger vi en anden udbyder til at løse opgaven.

Fugt/udluftning i kældre. Vi har fået foretaget en række målinger angående fugtniveauet i kældrene. Selvom fugtniveauet var indenfor normalen, igangsætter vi nu et projekt omkring installation af ventilation for at sikre bedre luftflow. Det henstilles i øvrigt til, at man ikke placerer ejendele direkte på gulvet i kælderrum.

Gartner. Vi har haft en gartner ude, der er kommet med forslag til vedligeholdelse og beskæring af planter og træer. Dette igangsættes henover efteråret.

Bagtrappevinduer. Vinduer på bagtrapperne skal lukkes/brandsikres. Vi har identificeret en entreprenør til at udbedre dette og arbejdet pågår i løbet af måneden.

Porten til Borups Plads har fået ny asfaltbelægning. Nu mangles der blot den sidste finish, sokkel, rens og maling. Arbejdet pågår i disse dage

Arbejdsweekend d. 28. og 29. september, fra 10 – 15 begge dage. Vi vil igen foretage cykelrydning, fællesarealer vil blive ryddet og gården bliver passet og plejet. Så husk at fjerne tape på DIN/DINE cykler inden arbejdsweekenden – ellers bliver den/de fjernet .

Nyhedsbrev juli 2019

Ekstraordinær generalforsamling d. 25. juli. Vigtigt!!Vores revisor har gjort os opmærksom på, at vi kan spare over 800.000kr om året ved at omlægge vores fastforrentede lån til et andet fastforrentet lån. Dette skal dog gøres inden august, og vi har derfor travlt med at få godkendt, at bestyrelsen får bemyndigelse til at omlægge lånet. Husk at sætte 20 minutter af til mødet. Hvis du er forhindret i at dukke op, så sørg for at give din fuldmagt til en anden andelshaver – ikke til bestyrelsen. Hver andelshaver må maksimalt have 1 fuldmagt. Vi ses! Tilbuddet på omlægningen, kan tilgås via dette link.

Så er der adgang via porten Borups plads igen! Vi skal i uge 33 have lagt asfalt, så da vil porten igen blive spærret nogle enkelte dage. Endvidere udbedres sætningsskader, og efterfølgende males porten.

Storskrald. Man kan nu igen komme af med storskrald. Husk, at det må max. Være 1×1 meter, ellers skal det afleveres på genbrugsstationen – ligesom hårde hvidevarer, madrasser, m.v.

Københavns kommune tilbyder 400kr i tilskud til indkøb af skraldesystem til affaldssortering. https://kbhsorterer.kk.dk/artikel/vilkaar-tilskud

Læs mere på hjemmesiden om vilkår og betingelser.

Renovering af belægningen på opgangstrapperne påbegyndes snart –  husk at det er forbudt at bruge trappen mens arbejdet står på – du skal derfor kunne bruge din bagtrappe!

Stefansgade48-50 – rensning 25. juli og behandling 26. juli

Stefansgade52-54 – rensning 26. juli og behandling 29. juli

Stefansgade56-58 – rensning 29. juli og behandling 30. juli

Stefansgade60-62 – rensning 30. juli og behandling 31. juli

Borups Plads 26-28 – rensning 31. juli og behandling 1. aug

Borups Plads 30 – rensning 1. aug. og behandling 2. aug.

Lundtoftegade 2- rensning 2. aug. og behandling 5. aug.

Lundtoftegade 4-6 – rensning 5. aug. og behandling 6. aug.

Lundtoftegade 8-10- rensning 6. aug. og behandling 7. aug.

Humlebækgade 39-41 – rensning 7. aug. og behandling 8. aug.

Humlebækgade 43-45 – rensning 8. aug.  og behandling 9. aug.

Humlebækgade 47-49 – rensning 12. aug. og behandling 13. aug.

Humlebækgade 51 – rensning 13. aug. og behandling 14. aug.

Husk– selv i det gode vejr – at lukke døre/vinduer mod gården ved larmende arbejder.

Næste kontortid er tirsdag den 06.08. God sommer!

Nyhedsbrev maj 2019

Arbejdslørdag d. 1/6 kl. 10 til 15. Vi samles i gården, ved porten mod Borups Plads. Vi sørger for mad og drikke – og forhåbentlig også masser af sol.

Vedligeholdelse af linoleum på hovedtrapper. I juli måned skal vores hovedtrapper have en linoleums-behandling. Denne behandling tager 2 dage, og vil medføre, at trapperne ikke kan benyttes i tidsrummet. Derfor skal alle sikre sig, at de kan bruge deres bagtrapper.
Hvis der er nogen problemer med bagtrappen, så kontakt varmemesteren, så kan han forsøge at afhjælpe problemet. Alle beboere vil få omdelt seddel om hvornår deres opgang spærres af. Vi omdeler også en generel tidsplan til alle.

Varmeregnskab er udsendt fra Techem, og det vil blive uddelt i løbet af den næste uge.

De indsamlede cykler, fra første arbejdsdag, bliver snart afhentet, så tjek lige om du mangler din cykel.
Mangler du din cykel, så kontakt varmemesteren – så sørger han for, at du kan få din cykel. Når først cyklerne er afhentet herfra, er det på hittegodskontoret, at man skal henvende sig.

Vi får udført en del arbejde i foreningen. Porten mod Borups plads får udskiftet bærejern, og arbejdet går efter planen. Når asfalten er blevet lagt på, så bliver sætningsskaderne i porten udbedret, og murværket males.
I juli får kiosken på Borups Plads opsat lydloft, og gulvet hos pizzeriaet vil blive repareret.

Arbejdsweekenderne er på flg. datoer i år. Søndag d. 28/4 + lørdag d. 1/6 samt weekenden d. 28. og 29. september. Tidspunktet er fra 10 – 15 alle dage.

Nyhedsbrev april 2019

Arbejdssøndag d. 28. april kl. 10 til 15. Vi samles i gården, ved porten mod Borups Plads.
Vi sørger for mad og drikke – og forhåbentlig også masser af sol. Vel mødt til årets første
arbejdsdag

Skuret til barnevognsopbevaring er klar! Så er der adgang til rummet nede ved
legepladsen. Kom ned forbi kontoret i åbningstiden, tirsdage i lige uger ml. 19 og 20, så
kan du få adgang via din nøglebrik.

Storskrald er der stadig intet af – men i forbindelse med arbejdsweekenden, har vi en
container, som kan fyldes. Så har du storskrald, så har du mulighed for at komme af med
det søndag d. 28/4 fra kl. 10 til 15. INGEN elektronik, INGEN køleskabe eller andre
hvidevarer og INTET byggeaffald.

Arbejdsweekenderne er på flg. datoer i år. Søndag d. 28/4 + lørdag d. 1/6 samt
weekenden d. 28. og 29. september. Tidspunktet er fra 10 – 15 alle dage

Nyhedsbrev marts 2019

Dørpumper er blevet udskiftet i samtlige opgange. Så er vi ikke længere i den situation, at en masse af opgangsdørene ikke vil lukke pga. kulde mm.

Der arbejdes fortsat på porten ved Borups Plads. Vi beklager alle generne, som arbejdet medfører. Arbejdet trækker ud, da man, efter fjernelse af asfalten, identificerede yderligere problemer, der kræver andre fagfolk.Vi har indhentet tilbud fra relevante håndværkere og vil så snart muligt komme med en udmelding om, hvornår porten, og dermed også storskrald igen fungerer.

Arbejde med vedligeholdelsesplanen går fremad. Bestyrelsen arbejder pt ihærdigt på at få udbedret de punkter på vedligeholdelsesplanen, som vi har sat os for at nå i 2019.Således er vi i gang med port-renovering, brandisolering af vinduer i bagtrapper, brandisolering af kælderlofter, gennemgang af el-kabler i kældre samt udvidelse og opdatering af vores adk-system (nøglebrik-aflæsere).Det er nogle store opgaver, som vi forsøger at løse bedst og hurtigst muligt.

Varmeregnskabet kommer snart ud til os alle. I den forbindelse åbner vi op for, at alle beboere kan få online adgang til oversigt for deres forbrug af vand og varme via mobiltelefonen (smartphone). Men der vil snart komme mere information.
Via app’en kan man sammenligne sit forbrug pr år, måned eller uge samt med gennemsnitsforbruget for ejendommen. Det er vores måler-aflæsningsfirma Techem, som stiller app’en til rådighed. Alle skal dog tilmeldes via bestyrelsen eller varmemesteren – dette kan man dog først blive, efter at regnskabet er blevet uddelt.

Arbejdsweekenderne er på flg. datoer i år. Søndag d. 28/4 + lørdag d. 1/6 samt weekenden d. 28. og 29. september.

nyhedsbrev januar 2019

Porten mod borups plads skal renoveres. Arbejdet starter mandag d. 28. januar og vi forventer at arbejdet vil vare ca. halvanden uge. Dette kommer til at medføre, at porten ikke vil kunne anvendes i denne periode. Vi skal have udskiftet asfalten samt efterset bærejernene, for at sikre at porten ikke braser sammen

Storskrald kan ikke henstilles fra d. 24. januar.  Containerne bliver derfor fjernet og pladsen afspærret. Der vil blive åbnet når porten er ordnet igen på Borups plads. Så udskyd din oprydning eller kør selv skraldet til genbrugsstationen. Har man store ting til affald, kan man kontakte varmemesteren, som kan låne jer en trækvogn til transport til genbrugspladsen.

Hoveddørene har problemer. Fugt, kulde og temperaturskift får dørene til at udvide sig, og dørpumperne bliver sløve. Vi kigger derfor på andre dørpumper, som er bedre egnet til klimaet og arbejder også på, at få udskiftet hoveddørene på sigt.

Udskiftning i bestyrelsen. 2 medlemmer har valgt at forlade bestyrelsen, begge suppleanter har valgt at træde ind i bestyrelsen, så bestyrelsen i andelsforeningen består nu af: Janna Linn Grunth, Kenneth S Madsen, Anne Sofie Salling Rasmussen, Emil Linnet, Magnus Stengade, Carsten Trads Sørensen og  Mikael Mollerup

Vi har rotter i gården. Det er derfor meget vigtigt, at vi sørger for, at skraldespandene altid har lukket låg – ellers hopper rotterne op og spiser løs. Vi har sørget for at skadedyrsbekæmpelsen fra kommunen er på sagen, men det kræver at vi alle sammen støtter op.

Bestyrelsen arbejder pt. på loftisolering i kældrene, opsætning af nøgleadgangspunkter de sidste steder, samt brandisolering af toiletvinduerne på bagtrapperne, samt renovering/fornyelse af foreningens hoveddøre.