Om foreningen

Vi bryster os af at have en solid økonomi, der er baseret på sund fornuft og rettidig omhu.

Gennem de seneste mange år har der været en stor stabilitet i bestyrelsen, så vi idag besidder adskillige års erfaring og kompetence i ledelse og drift af foreningen. Tingene kommer ikke af sig selv, så det kræver en kæmpe indsats at nå alle målene. For at gøre succes-raten så høj som mulig, og for at inddrage beboerne mest muligt, afholder vi hvert år flere arbejdsweekender, hvor beboerne f.eks. rydder ud i kældrene, ordner bede, buske og træer og vedligeholder gårdens borde og bænke, så de er klar til endnu en sæson.

Foreningen råder over et beboerlokale, som kan lånes af medlemmerne til festlige lejligheder. Læs mere herom her.

Af øvrige praktiske oplysninger er det vigtigt at bemærke, at vores forening har forbud mod husdyrhold. Hvis du ikke vil skille dig af med din hund eller kat, er det altså ikke hér du skal kigge efter lejlighed.