Vedligeholdelse

I forbindelse med driften af en 90-årig ejendom, er der en vis mængde vedligehold såvel som renovering/ombygning på bygningsdele. Udførelse af arbejder på bygningsdele, der betragtes som værende foreningens, varetages af foreningens bestyrelse. Gennem foreningens 17-årige historie har vi fået samlet et kyndigt bygningsudvalg. Sammen med et godt team af udførende fagfolk, der efterhånden har fået et godt kendskab til ejendommens konstruktionsopbygning, har vi været gode til at finde frem til langtidsholdbare løsninger, hvor der ikke gås på kompromis med kvaliteten af det færdige resultat. Derved sikrer vi at integriteten af vores bygning ikke forringes over tid. Dette er drivkraften.

Lejlighedernes løbende vedligehold varetages af hver enkelt andelshaver. Endvidere forventes det i forbindelse med andelshavers egne renovering, eks. nyt bad, at det dokumenteres at myndighedskrav overholdes. Det gøres f.eks. med fotodokumentation af korrekt udført vådrumssikring, som bestyrelsen kan få en kopi af og arkivere. På denne måde sikres det, at den enkelte lejligheds “dagbog” følger lejligheden og kan bruges aktivt af en fremtidig andelshaver.

Her kan ses videoer om hvordan små problemer nemt kan afhjælpes:

Altandør


Se hvordan du smør låsemekanismen på din altandør.

Vinduer


Se hvordan du åbner de koblede vinduesrammer.

Radiatormotion


Hvis der ikke kommer varme på din radiator, kan det være at føleren skal have lidt “motion”. Se hvordan du klarer det.

Køkkenvask

Se hvordan du kan afhjælpe lavt tryk i din vandhane.

Håndvask


Se hvordan du kan afhjælpe lavt tryk i din vandhane.

Udluftning af radiator


Hvis din radiator lyder som et vandfald, skal den udluftes. Se hvordan du klarer det.

Brusebatteri


Se hvordan du kan afhjælpe lavt tryk i dit brusebatteri