Venteliste

Venteliste

Pr. 8/5-2024 er der opskrevet 1089 på foreningens eksterne venteliste. Forvent at der går 6-8 år, inden du tilbydes en lejlighed.

Når nye lejligheder udbydes til salg

Når nye lejligheder udbydes til salg, udsendes en mail til alle dem, der står på foreningens ventelister. Herefter har alle opskrevne mulighed for at tilkendegive interesse i at købe lejligheden.

Når der lukkes for interessetilkendegivelse, er det vedkommende med højest anciennitet, som får tilbudet om at købe. Prioritetsrækkefølgen fremgår af foreningens vedtægter (§14 stk. 2).

Nuværende andele til salg kan ses her.

Salgsstatistik over handlede andele de seneste 5 regnskabsår.

Ekstern Venteliste

Bliv skrevet op på vores venteliste, så du har mulighed for at købe en af vores lejligheder, når de udbydes til salg. Du skal være 15 år, for at blive optaget på ventelisten.

Det koster 250 kr. at blive optaget på ventelisten, og dette beløb dækker indeværende kalenderår uanset betalingstidspunktet. Herefter opkræves 200 kr. årligt omkring 1. marts.

Ønsker du at blive skrevet op, udfylder du blot formularen. Herefter vil du modtage en e-mail fra bestyrelsen, som indeholder betalingsinformation. Når vi har registreret indbetalingen, bliver du optaget på ventelisten. Det er indbetalingsdatoen, der er din opskrivningsdato. Din plads på ventelisten bevares, så længe den årlige opkrævning betales.

Intern Venteliste

Når du har boet i foreningen mere end 2 år har du (andelshaver) mulighed for at blive optaget på den interne venteliste.

Det koster 250kr. at blive optaget på den interne venteliste, og dette beløb dækker indeværende kalenderår uanset betalingstidspunktet. Herefter opkræves 50 kr.årligt via boligafgiften (dette sker automatisk)

Ønsker du at blive skrevet op, udfylder du blot formularen. Herefter vil du modtage en e-mail fra bestyrelsen, som indeholder betalingsinformation. Når vi har registreret indbetalingen, bliver du optaget på ventelisten. Det er indbetalingsdatoen, der er din opskrivningsdato. Din plads på ventelisten bevares, så længe den årlige opkrævning betales. Ved fraflytning fra foreningen, overflyttes du til eksterne venteliste. Du bibeholder din anciennitet.

Børne Venteliste

Børn af andelshavere har mulighed for at blive optaget på børne venteliste. Dette gælder såvel hjemme- som udeboende børn. Du skal være 15 år, for at blive optaget på ventelisten.

Det koster 250kr. at blive optaget på børne venteliste, og dette beløb dækker indeværende kalenderår uanset betalingstidspunktet. Herefter opkræves 50 kr.årligt via forældrenes boligafgift (dette sker automatisk)

Ønsker du at blive skrevet op på børne ventelisten, udfylder du blot formularen. Herefter vil du modtage en e-mail fra bestyrelsen, som indeholder betalingsinformation. Når vi har registreret indbetalingen, bliver du optaget på ventelisten. Det er indbetalingsdatoen, der er din opskrivningsdato. Din plads på ventelisten bevares, så længe den årlige opkrævning betales. Hvis dine forældre fraflytter foreningen, overflyttes du til ekstern venteliste. Du bibeholder din anciennitet.