Faldstamme- og stigestrengsprojekt

Velkommen til siden omkring foreningens forestående faldstamme- og stigestrengprojekt. Denne side vil blive opdateret løbende med seneste nyt (nedenfor), samt relevante dokumenter for andelshavere og lejere (i kolonnen til højre).

Skiftende temperaturer

I samarbejde med OBH og Christoffersen & Knudsen, havde  foreningen Tirsdag d. 9/8, Grundfos ude og ændrer på parametrene på anlæggene. Dette skal gerne bevirke, at de gener der har været for nogle af beboerne har oplevet med temperatursvinger forsvinder.

Grundfos kommer igen tirsdag d. 6/9 hvor de vil servicere anlæggene. Eventuelt vil parametrene blive ændret igen.

Hvis du forsat oplever temperatursvinger, skal du skrive til faldstamme@borupsplads.dk vi tager det derefter op med OBH.

I emnefeltet skal du skrive din adresse og temperatursvinger. Du må gerne beskrive, hvad du oplever og hvilken type blandingsbatteri du har installeret. Er det med termostat eller ej.

Stigstrenge og faldstamme-projekt

Vores projekt med udskiftning af stigstrenge (vandrør) og faldstamme har rundet en milepæl!
Status på projektet er for nuværende, at vi har modtaget tilbud fra de fem bydende. Billigste tilbud lød på 8.909.863,- ex. Moms, og det dyreste på 13.689.623,- ex. Moms. Dvs. at tilbuddene generelt er billigere end det i budgettet estimerede.

Alle tilbuddene er gennemgået for eventuelle fejl og manglende priser og i forlængelse af denne gennemgang er det besluttet at indgå kontrakt med den bydende med det billigste tilbud, Christoffersen og Knudsen.

Kontrakten med dem blev underskrevet i uge 7.

Med baggrund i den nuværende corona-situation er det aftalt med entreprenøren, at opstarten af arbejder i lejlighederne udskydes 2 måneder til starten af Maj. Derved er vejret varmere, flere er vaccineret, og færre arbejder forhåbentlig hjemmefra, så generne ved projektet er mindre. Entreprenøren starter op i kælderen i begyndelsen af marts, så størstedelen af arbejderne er udført, inden der startes op i lejlighederne. Tidsplanen for arbejderne i lejlighederne bliver forlænget, så vi nu forventer at være færdige med projektet i december 2021/januar 2022.

Hovedtidsplanen, som giver en indikation af, hvornår der vil pågå arbejder i de forskellige opgange, ses i downloadboksen til højre.

I de kommende uger vil entreprenøren som sagt starte op, og vi modtager deres arbejdstidsplan om ca. 2-3 uger, hvor der kan være mindre ændringer ift. hovedtidsplanen. Så snart vi modtager den, vil den blive lagt på hjemmesiden – hvor øvrige informationer i øvrigt også løbende lægges op.

I det omdelte materiale ses priserne fra de bydende og derudover er der en side med de arbejder, som OBH har registreret, at der skal laves i de enkelte lejligheder. Se gerne registreringen igennem og skriv til faldstamme@borupsplads.dk, hvis der er nogen kommentarer. Hvis der ikke er en beskrivelse af arbejder i din/jeres lejlighed i denne skrivelse, skyldes det, at lejligheden ikke er gennemgået.

Projektet vil være invasivt, mens det står på, men det er jo desværre nødvendigt, og vi kan på den anden side glæde os til bedre vandtryk, varmere vand (i de dele af foreningen, der ligger længst fra varmecentralen) og ikke mindst formindsket risiko for vandskader og tilstoppede faldstammer, når vi forventeligt er færdige i starten af 2022.

Beboermøde om faldstamme/stigestrengeprojekt torsdag den 26. november klokken 18.30-20.30

Bestyrelsen og OBH-Gruppen inviterer til beboermøde om det forestående projekt med at renovere foreningens faldstammer og stigestrenge, som går i gang i 2021.

På mødet vil OBH-Gruppen præsentere projektet, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til projektets forløb, udførelse mv.

Beboermødet afholdes i multisalen i Nørrebro Hallen, Mimersgade 59 (hovedindgang på parkeringsplads modsat den Røde Plads). Mødet er torsdag den 26. november fra klokken 18.30 til 20.30

Bestyrelsen opfordrer til, at man kun kommer en person pr. husstand i forhold til at begrænse antallet af personer i forhold til corona-situationen. Bestyrelsen sørger for at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer for at undgå smittespredning. Husk, at man skal bære mundbind, når man går ind i multisalen, men kan tage det af, når man sidder ned.

Vel mødt.

Bestyrelsen, A/B Borups Plads