Vindues- og facadeprojekt

Tidsplanerne for hvornår malerne kommer på gårdsiden, pr. 24/8. Tidsplanerne for hvornår malerne kommer på gadesiden pr 4/10.              

Så er tiden kommet for vores næste større projekt

Kære Beboere,

Så er tiden kommet for vores næste større projekt:   Maling af vinduer og altandøre, samt maling af facade mod gården.

Derudover vil der blive lavet murer- og malerreparationer på facader mod gaden.

Der er indgået kontrakt med Malerfirmaet Olsen & Christiansen, som begynder på projektet allerede mandag den 22.05.2023 – hvilket er tidligere, end vi havde håbet på. Vi forventer, at projektet vil være færdigt ved udgangen af oktober måned.

Arbejdet vil blive udført fra 2-4 lifte på gadesiden af bygningen – to etaper ad gangen, og fra stillads på gårdsiden. Der arbejdes i forskudte etaper, så der ikke udføres arbejder mod gaden og gården samtidig i din lejlighed. Der startes mod gården ved Humlebækgade 45-49, mod gaden ved Lundtoftegade 6-10 og Stefansgade 56-62. Byggepladsen (2 containere) vil blive placeret på Lundtoftegade ud for nr. 8-10. Der vil blive opsat en tidsplan og oversigt over de forskellige etaper i skabene i portene, og de vil blive lagt på Probo.

Ventilationshuller ind til køkkener vil i perioden, hvor malerarbejdet pågår, blive midlertidigt afdækket.

Hver opgang vil få en seddel på dørene på for- og bagtrapper med angivelse af perioden for malerarbejder både mod gård og mod gade – der vil endvidere komme en melding via Probo. Disse sedler kommer op i næste uge.

Hvis man ikke er hjemme til at åbne vinduer for malerne – og lukke dem igen, når malingen er tør, så bedes man aflevere en nøgle på kontoret. Der vil blive sat en seddel på vinduet 2 dage før opstart som en ekstra påmindelse om, hvornår arbejdet skal udføres.

Bemærk at altaner skal ryddes, så der er plads til at udføre malerarbejde på altandørene. Det er den enkelte beboers ansvar at sørge for, at det er gjort i tide.

Sørg endvidere for at parkere din cykel et andet sted, når facadelifte og stillads er i gang. ????

Der vil blive afsat farveprøver i gården ud for Lundtoftegade 8 i den kommende uge – det bliver nuancer af den nuværende farve efter anbefaling fra vores arkitekt.

Vi håber, I alle vil tage godt imod håndværkerne, og så kan vi alle glæde os til at se det færdige resultat til efteråret.

Venlig hilsen,

Bestyrelsen