Der lukkes for varmen

Der er desværre problemer med varmecentralen. Derfor bliver der lukket ned for varmen, fra kl 10.

Vi regner med at varmecentralen er fuldt funktionsdygtig igen omkring kl 16.

Porten mod Borups Plads spærres!

Nu skulle det være ganske vist! På mandag d. 13/5 starter vores håndværkere op med at renovere underlag og bærejern i porten. Det betyder at der ikke vil være adgang gennem porten førend d. 8. juli, hvor arbejdet forventes færdiggjort.