VARSLING Cykelrydning

                                                         VARSLING

Cykelrydning og generel oprydning i kældre samt fællesarealer.
I forbindelse med arbejdsdagen d. 14. april vil vi igen foretage cykelrydning.
Alle cykler i cykelkældre, i gården og på foreningens mure på gadesiden vil få påsat
markeringstape.
Hvis cyklen ikke skal risikere at blive fjernet ved arbejdsweekenden, så er det ejerens
ansvar at fjerne dette markeringsbånd inden d. 14. april. Ydermere vil alle fællesarealer
blive gennemgået og alle effekter, som står fremme, uden for kælderrum, på trapper
mm. vil blive fjernet. Så husk at fjerne eventuelle effekter, som midlertidigt er
opmagasineret i strid med foreningens vedtægter og ordensreglement.
Sluttelig vil alle effekter indsamlet ved sidste arbejdsweekend blive smidt ud, så kontakt
bestyrelsen inden arbejdsweekenden – hvis det ikke skal smides ud.