nyhedsbrev november 2018

Vi har fået foretaget en ny valuar-vurdering af ejendommen. Den nye vurdering kan ses på www.borupsplads.probo.dk i dokumentarkivet. Man skal logge ind som andelshaver for at kunne se den.

Fortov og kantsten bliver renoveret på humlebækgade. Kommunen forventer at det vil tage 6 – 7 uger førend de er færdige med begge sider af vejen. Hvis man har nogen spørgsmål, så kan kommunen kontaktes på emailvejvedligehold@tmf.kk.dk.

Hårde hvidevarer skal beboere selv skaffe sig af med. Vi oplever ofte, at der bliver stillet komfurer, køleskabe og opvaskemaskiner ved storskraldecontainerne. Det er simpelthen ikke i orden. Det er den enkelte beboers eget ansvar at sørge for bortskaffelse, fx ved at køre det på genbrugspladsen. Tal med varmemesteren, og så kan du  evt. låne vores trækvogn til transporten. Ydermere må storskrald ikke være længere end 1m, så har du større skrald, så sørg for at få det skåret i mindre stykker!
Sluttelig så skal vi alle være opmærksomme på, at containerne ikke må fyldes på en sådan måde, at vi risikerer at folk kan komme til skade pga. væltende containere, eller at plader vælter ud af containeren – der er også børn, der færdes på egen hånd i gården. Så vis hensyn, og stil dit affald forsvarligt.

Der er snart generalforsamling i foreningen.  Så sæt et hak i kalenderen den 6/12 fra kl. 19 – 21.30. Vi afholder generalforsamlingen i foreningens beboerlokale. Der vil blive omdelt indkaldelse mm til alle andelshavere i løbet af denne måned.

Nyhedsbrev oktober 2018

Arbejdsweekenden er overstået. Super godt arbejde og stort tak til de fremmødte.
Vi fik ordnet en masse, rengjort vores dam samt klargjort rum til barnevogne i vuggestuens tidligere liggehal, samt i kælderen ved Humlebækgade 45.

Cykelrydningen medførte en fyldt container. Hvis du mangler din cykel, så er den måske blevet fjernet i forbindelse med arbejdsweekenden. Så skal du skynde dig ned til varmemesteren og få den fjernet, inden politiet gør det.

Mere og ny barnevognsparkering. Vi er ved at få opsat nøglebriksaflæsere ved liggehallen samt i cykelkælderen ved humlebækgade 45. Når de er opsat, sørger vi for at melde det ud, og så skal I have fat i varmemesteren eller dukke op i bestyrelsens åbningstid, så sørger vi for at din nøglebrik bliver aktiveret og får adgang til barnevognsparkeringen.

Pas på med at have effekter stående direkte på gulvet i kælderrummet. Da vi til tider døjer med lidt fugt i kælderen samt udsættes for mægtige mængder regn af og til, så vil vi gerne opfordre alle til, at overveje hvorledes de opmagasinerer effekter i kælderen. Vi vil klart anbefale, at man placerer sine ting på en palle, på mursten mm. Det handler om at få løftet tingene op fra gulvet og dermed sikret mod kælderfugt og vand.

Bestyrelsen holder lukket i uge 42. Der vil således ikke være åbningstid førend uge 44. I nødstilfælde brug Email eller kontakt varmemesteren.

Hårde hvidevarer må IKKE sættes ved storskrald. Vi beboere skal selv sørge for at transportere dem til genbrugspladsen ved fx bispe-engbuen. Alle beboere er pt med til at betale, for de beboere, som ikke selv sørger for at smide hvidevarerne ud.
Den udgift kan vi nemt spare væk, ved at vi selv sørger for korrekt udsmidning af vores udtjente hvidevarer.

nyhedsbrev august 2018

Alle vores nye lejligheder er solgt. Vi har nu solgt de nybyggede andelslejligheder, og kan byde nogle nye andelshavere velkomne i foreningen. Dejligt at få afsluttet ”vuggestue-sagen”, som har taget en stor del af bestyrelsens tid, på en tilfredsstillende måde. Vi er meget glade for resultatet.

Vi afholder arbejdsweekend i weekenden d. 29/9 og 30/9. Vi mødes klokken 10, i
gården ved porten ud mod Borups Plads og arbejder indtil kl. 15, hvor arbejdsdagen
slutter. Vel mødt!

I forbindelse med afslutningen af arbejdsweekenden lørdag d. 29/9, vil bestyrelsen stå for et mindre arrangement, hvor der vil være lidt at spise og noget at drikke. En god mulighed for at få snakket sammen, mødt bestyrelsen og nydt vores dejlige gård.
Nærmere information følger

Så skal der igen ryddes op i cykler og på fællesarealer. Derfor vil der snart bliver sat markeringstape på alle cykler og barnevogne i gården, kældrene samt på ydersiden af vores forening. Cyklerne/barnevognene, som stadig har markeringstape på ved arbejdsweekenden, vil bliver fjernet og afleveret til politiet.
I samme ombæring fjerner vi alle genstande, som imod husordenen står på fællesarealer, dvs. kældergange, trapper osv.

nyhedsbrev juli 2018

Glædelig sommer fra bestyrelsen. Bestyrelsen er gået på sommerferie, og vil først være

tilbage til åbningstid d. 7/8. Indtil da så kan I stadig skrive til bestyrelsen via email, men I

kan ikke forvente svar førend 7. august. Rigtig go’ sommer!

Næste arbejdsweekend vil være en hel weekend. Det vil foregå d. 29/9 samt den 30/9,

og er altså sidste chance for at deltage på en arbejdsdag – såfremt man ikke nåede en af

forårets to dage.

Vores vuggestue er endelig blevet omdannet til lejligheder. Bestyrelsen er i gang med at

sætte lejlighederne i stand og ser frem til at de snarligt bliver solgt og vi får nye

andelshavere.

Vi har den dejligste gård, så husk nu at passe på den – ryd op når du har haft fester, når

du har grillet eller bare nydt dagen på græsset. Til dig, som stiller næsten tomme små grå- samt

gajol-flasker i porten, vil du ikke være sød at smide dem i glas-containeren eller i det

mindste tage dem med dig. Det vil være så ærgerligt, hvis nogen af børnene kommer til at

drikke restindholdet eller smadre flaskerne.

Hindbærene, solbærene og snart også abrikoserne smager fortrinligt. Skynd dig at

smage på de goder, som gården byder os beboere – og hvis ikke du når det, så kommer

der også pærer samt masser af æbler, hasselnødder og muligvis også mange figner!

Nyhedsbrev maj 2018

Arbejdsdagene lørdag d. 14/4 samt søndag d. 22/4 vel overstået. Stort tak til de fremmødte – vi fik lavet en masse og gjort gården klar til et fantastisk forår!

Opbevaring af ting på opgange samt bagtrapper. Bestyrelsen bliver af og til gjort opmærksom på, at der fx står barnevogne, sko eller møbler i opgangene samt på bagtrapperne. Dette er forbudt, både i henhold til husordenen men også i forhold til brandvedtægterne. Dette skal stoppe, da det betyder bøder fra brandmyndighederne, men også fordi det øger risici ved en eventuel brand. Så der vil blive iværksat ugentlige eftersyn på trapperne, og de ting, som står opmagasineret vil blive fjernet – og der vil blive opkrævet et beløb, svarende til den arbejdstid der er blevet brugt på fjernelsen, over huslejen for den enkelte beboer. Vi håber, at alle vil støtte op om at få bragt orden på fællesarealerne.

Mere og ny barnevognsparkering. Der er kommet mange nye små beboere til i foreningen, og det betyder jo også flere barnevogne og klapvogne. For at imødekomme problematikken omkring plads og opbevaring, så vil der nu blive opretter barnevognsopbevaring i kælderen Humlebækgade 45. Ydermere vil vi snarest få klargjort den tidligere vuggestues hus i gården, så der også kan stilles barnevogne her. Henvend dig til varmemesteren og så vil han give dig adgang til kælderen i humlebækgade 45 (husk din nøglebrik).

Grill og hygge i gården. Nu er det sol og gården bliver flittigt brugt. Husk at vi alle har et ansvar for, at gården bliver efterladt i ordentlig stand. Har du flyttet bordene, så sæt dem tilbage på plads, og har du muntret dig med mad, drikke og rygning, så husk at tage det med dig. Og vigtigst af alt – nyd gården.

Andedammen er sat i stand. Så nu skulle den gerne holde vand og være mindre grøn.

Bordtennisbordet er bestilt. Bordtennisbordet er bestilt og vi afventer blot levering og opsætning. Det skal stå på fliserne, lige bag ved storskralds-rummet.

Vores nye lejligheder er lige straks færdige og klar til salg. Den tidligere vuggestue er nu blevet delt op og nye lejligheder er blevet sat i stand. Vi glæder os til snarest at kunne byde nye andelshavere velkommen, samt få afsluttet byggeprocessen J

Vedligehold af altaner. På foreningens hjemmeside, under punktet beboerhåndbogen, er der en guide til, hvorledes altanerne skal vedligeholdes. God arbejdslyst

Fjernede cykler ved arbejdsweekenden er blevet hentet af politiet. Hvis du pludselig opdager, at du har manglet din cykel i snart en måned, skal du henvende dig til hittegodskontoret, hvor cyklerne opbevares inden de snart sælges.

nyhedsbrev april 2018

Arbejdsdage lørdag d. 14/4 samt søndag d. 22/4 fra kl. 10 – 15 begge dage.

Vi mødes i gården, ved porten ud mod Borups plads. Såfremt der er nogen

ideer til arbejdsopgaver, så send dem til vores e-mail eller smid en seddel ind

af postkassen til kontoret. Bestyrelsen sørger for drikke og spise (maden

kommer først omkring 13 – 14-tiden).

Rygning ikke tilladt i opgangene – heller ikke el-cigaretter. Vi har haft en del

brandvarsler, uden brand vel at mærke. Som oftest skyldes det rygning på

opgangene. Sensorerne er så følsomme, at selv røg fra e-cigaretter kan

udløse dem. Så vær opmærksom på, IKKE at ryge førend du er igennem

opgangsdørene.

Storskrald må max være 1m langt, og ellers skal det skæres i mindre

stykker. Når der ikke er plads til mere skrald i skraldespandene, så snak lige

med varmemesteren, såfremt du har mere storskrald. Vores dagrenovation

kan også benyttes til mange af de ting, som bliver smidt til storskrald, fx

træreoler og træplader – bare sørg for, at det kan være i skraldespandene,

hug det gerne i mindre stykker.

Bioposer til madaffald. Såfremt du mangler grønne poser til bioaffald, så kan

du hente dem hos varmemesteren eller hos bestyrelsen i kontortiden. Vi har

fået leveret nogle kasser, for på den måde at gøre det nemmere at fortsætte

med at affaldssortere.

Andedammen bliver renoveret snart. Så snart er det slut med alger og en

ikke-så-charmerende andedam. I den forbindelse skal alle os, som har børn i

gården, måske lige tage en snak med dem om, at det ikke er en

skraldespand, som man bare smider legetøj og andet godt ned i. Det er et

fælles ansvar, at andedammen bliver holdt fin og ren. Til det formål er der

også bestilt et selvrensende filter – som desværre ikke fjerner legetøj 🙂

VARSLING Cykelrydning

                                                         VARSLING

Cykelrydning og generel oprydning i kældre samt fællesarealer.
I forbindelse med arbejdsdagen d. 14. april vil vi igen foretage cykelrydning.
Alle cykler i cykelkældre, i gården og på foreningens mure på gadesiden vil få påsat
markeringstape.
Hvis cyklen ikke skal risikere at blive fjernet ved arbejdsweekenden, så er det ejerens
ansvar at fjerne dette markeringsbånd inden d. 14. april. Ydermere vil alle fællesarealer
blive gennemgået og alle effekter, som står fremme, uden for kælderrum, på trapper
mm. vil blive fjernet. Så husk at fjerne eventuelle effekter, som midlertidigt er
opmagasineret i strid med foreningens vedtægter og ordensreglement.
Sluttelig vil alle effekter indsamlet ved sidste arbejdsweekend blive smidt ud, så kontakt
bestyrelsen inden arbejdsweekenden – hvis det ikke skal smides ud.

nyhedsbrev februar 2018

Det er muligt at få tilsendt nyhedsbrev fra foreningen på e-mail. Det eneste

du skal gøre er at tilmelde dig på hjemmesiden www.borupsplads.dk. På

denne måde kan du altid være orienteret om, hvad der rører sig i

foreningen.

Vi har nu fastsat følgende datoer for arbejdsweekender i 2018. Der er tale

om følgende dage: 14/4, 22/4 samt weekenden 29. og 30. september. Vi

prøver, som noget nyt, at afholde forårs-arbejdsdagene forskudt, for på den

måde bedre at kunne planlægge og fordele arbejdsopgaverne. Men

tidspunktet er fra 10 – 15, alle dage.

Vi har haft afholdt generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling.

Vi har bl.a. fået vedtaget ændringer til husordenen samt vedtægterne. Der

har været nogle gode og spændende diskussioner J

De nye vedtægter samt den opdaterede husorden kan findes på vores

hjemmeside, under ”Dokumentation om foreningen”.

Nyhedsbrev december 2017

Lukning af vand- og varmeforsyning. Det er forbudt for ejendommens beboere samt beboeres VVS’ere selv at lukke for ejendommens forsyningslinjer. Såfremt man skal have lukket for noget, skal man kontakte varmemesteren, som så kan oplyse om varslingstider samt hjælpe med at få lukket for hanerne. Husk at kontakte i god tid, så varslingstiderne kan overholdes.

Nye vand- og varmemålere sat op. Vi har færdiggjort og fået installeret målerne. Der mangler kun få beboere, som vil blive kontaktet af varmemesteren – så vi kan blive helt færdige.

Generalforsamling torsdag 7. december. Vi afholder ordinær
generalforsamling torsdag d. 7. december i beboerlokalet, fra kl. 19 – 21. Forslag er modtaget og opsat i inforrmationstavlerne i portene. Vi glæder os til at se jer

Vi har fået udarbejdet en vedligeholdelsesplan for ejendommen.
Den er nu tilgængelig i dokumentarkivet på hjemmesiden.
Her kan man læse om ejendommens tilstand.

Indsamlede cykler fra arbejdsweekenden er afhentet. De opbevares nu på hittegodskontoret, og kan afhentes indenfor 4 uger. Herefter vil de blive solgt på cykelauktion.

 

Bore- banketider:                                                                     Bestyrelsen har kontortid

Hverdage: 7-19                                                                        Tirsdage lige uger ml. 19-20 Lørdage: 9-18