Nyhedsbrev Juni 2024

 Status på arbejdsdagene

Tusind tak for de fremmødte til begge forårsarbejdsdage! 

Vi fik klaret en masse opgaver som blandt andet: vasket borde i gården, renset grillene, luget bede, ryddet op i bytterummet samt tømt fælles kælderrum og indsamlet effekter, der stod i kældergangene. Derfor, hvis man mangler noget, kontakt da venligst varmemesteren, Kent, eller bestyrelsen.

Tredje og sidste arbejdsdag i år, er søndag d. 15. september. Vel mødt!

Cykler til hittegods

Der blev til første arbejdsdag d. 27/4, indsamlet 42 cykler. De blev anmeldt til Københavns Politi, der afhenter dem efter 4-6 uger. Cyklerne blev afhentet d. 7/6, og bestyrelsen har skrevet ud via Probo, at cyklerne er afhentet.

Redskabsrum til haveredskaber

Vi kigger på at lave et redskabsrum til haveredskaber, hvor alle vil få adgang. Rummet, vi forventer at anvende, ligger i kælderen vedStefansgade 50. Nærmere information følger.

Status på udskiftning af port ved Borups Plads

En ny port er blevet sat op ved Borups Plads. Den sidste del af automatikken er nu endelig også blevet udbedret efter et langstrakt forløb med forsikringen. Som noget nyt, er der kommet sensor på porten, så den ikke lukker i mens porten passeres.

Maling af sokkel og de sidste vinduer

Malerne er nu retur og maler de sidste ting, der udestår fra i efteråret, bl.a. soklen/nederste del af facaden.

Det betyder at der ikke må stå ting op ad facade/sokkel i gården. I skal derfor fjerne jeres cykler, krukker og plantekasser omgående!

Det betyder desværre også at nogle buske vil blive klippet til i den forbindelse. Vi håber de vokser op igen til næste år.

100-ÅRS JUBILÆUMSFESTlørdag d. 15. Juni 2024.

Så er der snart fest! Vi glæder os til at mødes i gården til en skål i et forhåbentligt dejligt sommervejr. Festlighederne starter kl.12 og forventes at slutte kl.23.

Dagen efter vil der være mulighed for at se Danmarks første EM 2024 fodboldkamp i gården.

Juni digt

Den friske, varme sommerluft
beånder Danmarks sletter,
nu hvert et blad er fyldt med duft,
vi har de lyse nætter;
orangelandets alfehærbesøger
Nordens bøgetræ’r,
da er her skønt at være!

-H.C. Andersen, 1879, “Skovbal” 

Nyhedsbrev februar 2024

 Kontortider i 2024

Bestyrelsen har kontortid mellem 19-20 det kommende år på følgende datoer: 05.03, 02.04, 30.04, 28.05, 18.06, 13.08, 03.09, 01.10, 29.10, 26.11, 10.12.

100-ÅRS JUBILÆUMSFEST: lørdag d.15. juni 2024

Så kan I godt glæde jer til et brag af en glædesfest, når foreningen fejrer 100 år denne sommer. Budgettet er stort, og mulighederne er mange til at designe en unik og uforglemmelig dag og aften sammen. Kom ned og skål for vores skønne forening, og at sommeren forhåbentlig er godt i gang.

Til at arrangere denne dag mangler vi nogle friske beboere, der har lyst til at give en hånd med planlægningen i Festudvalget. Så hvis det kribler med at idégenerere og/eller eksekvere, kan du sende en mail til bestyrelsen@borupsplads.dk,så forbinder vi de interesserede.

Ved at være med i Festudvalget, kan du fx være med til at beslutte hvilken underholdning, der skal være, hvilken mad og drikke vi skal forkæle os med, og hvordan gården skal se ud denne dag med oppyntning eller tema. Inspirationsidéer: Stand-up underholdning, fællesdans, koncert, talk, workshops, fælles kunstværk, legeområder, skumfest… 

Sidste år blev festen udskudt, da der var for få tilmeldte. I år håber vi, at mangevil deltage i fejringen.

Arbejdsdage for det nye år er:27.04, 25.05, 15.09

Sæt meget gerne kryds på en eller flere af ovenstående datoer og kom ogvær med til at friske gården, kælderen og omgivelserne op, så det fortsat bliver etdejligt og ryddeligt sted at opholde sig.

Nyhedsbrev

Februar 2024

Brandinspektion er foretaget

Vi havde brandinspektion ijunimåned 2023, hvor vi fik en rød anmærkning på flugt-og adgangsveje. Vi vil derfor endnu engang venligt opfordre til atALLEeffekterpå trapper (for- og bagtrappe) fjernes, inklusiv fodtøj!

Porten v. Borups Plads

Porten er lige nu i stykker efter et uheld med fejemaskinen. Forsikringssagen er i gang, og vi afventer for nuværende, men vi forventer at udbedringen kan sættes i gang inden længe.

Byttecentralen – hvor og hvordan?

Byttecentralen er i brug, og det glæder os at mange har lyst til at give ting videre, som de ikke har brug for længere.

Vi opfordrer dog til lige at kigge en ekstra gang på det, du sætter ned i rummet for at sikre, at det der sættes ned, er brugbart. Husk at det kun ermindre ting, der kan sættes i byttecentralen, så møbler kan ikke sættesderned.

Vi planlægger, at der ryddes ud i byttecentralen med jævne mellemrum i forbindelse med arbejdsdagene. Dette for at sikre, at rummet er gangbart og nogenlunde overskueligt. Vi vil varsle på ProBo om dette inden. 

Hvor? Byttecentralen er placeret i kælderen ved Humlebækgade 41 og får snart et fint skilt på døren. Alle beboere har adgang til byttecentralen med deres nøglebrik.

Husk at det ikke er tilladt at sætte ting i portene – vurdér i stedet om det skal smides ud eller sættes ned i byttecentralen. Hvad angår tøj der er i stykker, kan detsmides ud i de nye tekstilaffald containere ved Coop365.

Nyt om lamper

Halvmåne lamperne i gården er nu ombygget til LED. I forbindelse med ombygningen blev glassene ligeledes skiftet. Vi håber, I kan se det forbedrede lys langs facaden i gården.

Pullerterne i gården ombygges i løbet af foråret til LED.

Lyset på boldbanen er pt. slukket, da lyset generer beboere omkring boldburet. Vi er ved at indhente tilbud på nye lamper, hvor lyset er mere retningsbestemt, så vi til efteråret kan have lys på boldbanen om eftermiddagen og først på aftenen uden lyset genere nogen.

Februar digt

Nu leger tidlig forårssol

Om Sjællands frosne strå.

Den kolde, lyse vinterjord

Er god at vandre på.

Et blaf af blegt og lunet lys

Har vasket by og træer.

Hvor tydelige alle ting.

Hvor virkeligt et vejr.

-Piet Hein, 1943, “Januarsol”

Nyhedsbrev december 2023

Ordinær generalforsamling 2024

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag d. 16/1 kl 18:30, i Anna Kirke. Indkaldelse følger snarest.

Kontortider i 2024

Indtil videre er der kun planlagt kontortid tirsdag d. 9/1 kl 19-20. Efter ordinær generalforsamling d. 16/1, kommer der kontortider for resten af året.

Offentlig ejendomsvurdering

Som I måske har læst i pressen, er der kommet nye ejendomsvurderinger for andelsforeninger. Grundværdien på vores ejendom er sat til 462.400.000 kr. Andelsbo vil, når der kommer yderligere information, komme med en konsekvens beregning til os.
Når den nye skattebillet for 2024 foreligger, vil den som altid blive tilgængelig via Probo.

Husk storskrald ordningen er nu ophørt

Kun stort indbo og indendørstræ bliver hentet.
Stort el-skrot aflevering aftales med varmemesteren.
Du kan læse mere om den nye ordning på Københavns Kommunes hjemmeside: https://affald.kk.dk/viden-om-affald

Byttecentral

Byttecentralen er nu i brug, men der er stadig nogle der sætter ting i porten. I en overgangsfase har varmemesteren flyttet tingene til byttecentralen, det gør han ikke længere, nu smides tingene ud. Så hvis man gerne vil have tingene til genbrug, skal man altså selv sætte tingene ned i byttecentralen.  Husk at det kun er mindre ting, der kan sættes i byttecentralen, så møbler kan ikke sættes derned.
Byttecentralen er placeret i kælderen ved Humlebækgade 41.
Alle beboere har adgang til byttecentralen med deres nøglebrik.

Lamper

Bestyrelsen håber at alle er glade for de nye lamper på trapperne. Det har vist sig at være en rigtig god beslutning, at udskifte lamperne til LED belysning. Vi ser et fald i strømforbruget på 30%.
I starten af det nye år, renoveres lamperne i gården, så de også vil få LED.

Erhvervslejemål

Som vi tidligere har skrevet, har foreningen et ledigt erhvervslejemål.

Bestyrelsen har i en del måneder været i forhandlinger med Københavns Kommune om leje af lokalet. Desværre endte de med at takke nej. Det viste sig, at der var udfordringer med hvad lokalet kan anvendes til. Som det er lige nu, må der kun ligge en institution i lokalet. Vi er i samarbejde med Andelsbo ved, at få ændret anvendelsen til noget mere brugbart. Desværre er der pt. ingen tidshorisont på hvornår det Københavns kommune kan behandle forespørgslen.
Bestyrelsen har dog fået et par andre henvendelser på lokalet, men da vi ikke kender tidshorisonten på sagsbehandlingen og heller ikke kender markedslejen, forventer bestyrelsen at der hyres en erhvervsmægler der kan være behjælpelig med at fastsætte lejen og finde en lejer, når vi kender tidshorisonten på at ændre hvad lokalet må anvendes til.

Brandinspektion

Bestyrelsen er ved at få bragt anmærkningerne i brandrapporten i orden. Blandt andet har det vist sig, at brandmurerne ikke var ført helt ud til tagfoden. Dette blev i forbindelse med vindues- og facadeprojektet udbedret på gårdsiden. Lige så snart vejret tillader det, bliver de tjekket på gadeside.

Men vi tager anmærkningerne i den prioriterede rækkefølge som ingeniøren har skrevet til foreningen.

Der er kommet en rød anmærkning på flugt og adgangsveje. Der står for mange ting på trapperne. Alt på trapperne skal fjernes, herunder fodtøj!

Renovering af facade mod gården og vinduer

Projektet med maling af facade og vinduer er næsten færdigt, der udestår nogle enkelte vinduer og maling efter nedtagning af stillads. Til foråret kommer håndværkerne retur og færdiggør de sidste ting.

Beboere der mangler at få malet, bliver kontaktet inden jul af bestyrelsen.

100-ÅRS JUBILÆUMSFEST

Som besluttet på generalforsamlingen i 2022, skal vi fejre at ejendommen er blevet 100 år. Men vi mangler en festarrangør, der kan hjælpe med at få stablet en fest på benene. Vi skal derfor have nogle beboere der har lyst til at være med i festudvalget og planlægge et brag af en fest.
I år blev festen udskudt, da der var for få tilmeldte. I 2024 håber vi, at mange vil deltage i fejringen.

Pap og glas

I forbindelse med jul og nytår, må det forventes at der kommer mere pap, glas og husholdningsaffald. For at alle kan komme af med deres pap, er det vigtigt at pap slås sammen. Der bliver smidt utroligt meget luft ud i papcontainerne. Husk kun pap, plast og flamingo skal fjernes inden pap smides ud.
Der er placeret tre glascontainere ved porten i Humlebækgade, husk at aflevere glas der og hvis glas beholderen er fyldt, så gå til en af de to andre, der plejer at være plads. Glas skal ikke sættes i skralderummene eller på fliserne.

Containere til husholdningsaffald skal kunne lukkes, så hvis en container er fyldt, skal en anden container benyttes. Hvis en container er overfyldt, er der risiko for, at de ikke bliver afhentet af renovationsselskaberne.

Jul og nytår

Slutteligt vil vi ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.
Som altid kan brugte juletræer (uden pynt og fod) lægges i gården ved afspærringsbåndet, ved porten Borups Plads. Juletræer afhentes af Københavns Kommune efter Helligtrekongersdag, hvor juletræerne sendes til genbrug.
Der må ikke affyres fyrværkeri fra altaner eller i gården!

Nyhedsbrev August 2023

Arbejdsdage

I april blev forårets arbejdsdage afholdt. Gården blev gjort klar til sommersæsonen, fællesområder i kælderen blev tømt, andedammen renset og mere til. Det første spadestik til en byttecentral blev også taget. Kælderrummet ved Humlebækgade 41 mangler blot nogle hylder og så er det klar til at blive taget i brug – mere info følger. Efterårets arbejdsdage bliver afholdt d.9 og 10 september. Vel mødt.

Udskiftning af lamper i opgange.

Som det blev besluttet på generalforsamlingen, skal lamper på fællesarealerne skiftes til nogle mere tidssvarende og mere energirigtige lamper. El-­team er blevet færdige med at opsætte de nye lamper på fortrappen, og begynder nu på bagtrapperne. Men vi rammer ferieperioden nu, så det bliver lidt mere sporadisk hvornår El‐Team er her.

Da der nu skal arbejdes på bagtrapperne, skal alle effekter der står derude fjernes omgående!

Stilladser i gården og en platform langs de ydre mure

Der er fuld gang i gården, og et stort stillads har set dagens lys. Det skyldes, at den indvendige facade skal males. Langs de ydre mure males vinduer ved hjælp af en platform. Efter en ekstraordinær generalforsamling og en afstemning om facadens farve er projektet sat i søen. Det er vigtigt, at I ikke  stiller jeres cykler op ad stilladserne i gården, da det gør det meget besværligt at køre med affaldscontainerne, når de skal tømmes. Vi beklager evt. gener i forbindelse med projektets udførelse og glæder os til at se det færdige resultat i løbet af efteråret.

Tidsplan for stillads på gårdsiden ligger på Probo. Der har været et par ændringer i den oprindelige plan for etape 2, således at der i løbet af august vil blive opstillet stillads i både Lundtoftegade og Stefansgade.
Ligeledes ligger der en opdateret plan for gadesiden, hvor der på grund af regn også er sket lidt forsinkelse. Entreprenøren forventer dog stadig at kunne hold tidsplanen, ved at få flere folk på og ændrer lidt i arbejdsgangene. Bestyrelsen holder også skarpt øje med budgettet, og vi forventer ikke at der er problemer selvom der kommet ekstraarbejder.

Erhvervslejemål til leje

Thai Sportsmassage har opsagt deres lejemål pr. 31/4. Jagten på en ny lejer er i gang. Så vidt muligt prøver bestyrelsen at finde en lejer ud fra kriterierne stabilitet og samspil med lokalmiljøet. Bestyrelsen er allerede i drøftelser med flere mulige emner og vi håber på afklaring efter sommerferien.

Brandteknisk gennemgang af ejendommen

Foreningen har fået et tilbud på en brandteknisk gennemgang af ejendommen fra vores forsikringsagent. Dette har vi selvfølgelig taget imod og der er udarbejdet en rapport. Denne kommer snarligt på hjemmesiden. Bestyrelsen iværksætter de nødvendige arbejder. I forbindelse med gennemgangen fik vi en rød anmærkning på bagtrapperne, da der står mange ting derude. Vi vil derfor endnu engang gerne opfordre til, at alle sørger for ikke at stille ting på bagtrapperne. Hvis der ikke sker en forbedring, kan vi blive nødsaget til at se på, om vi kan få et eksternfirma til at fjerne og bortskaffe de ting der står der ude på trapperne og gøre dette løbende. Det bliver selvfølgelig på den enkelte andelshavers regning.

Byttecentralen

Vores byttecentral er endelig klar til brug. Den findes i kælderen til

Humlebækgade 41. Vi opfordrer alle til at hjælpe med at holde det ryddeligt.

 

Jubilæumsfest

Da vores afstemning på Probo har vist en mindre end forventet tilkendegivelse for deltagelse, og da der ikke har været tilstrækkelig tilslutning til festudvalget, har vi i bestyrelsen besluttet at flytte vores jubilæumsfest til 2024. Vi vil stadig gerne opfordre til, at alle der har lyst melder sig til festudvalget, så vi kan få stablet en fantastisk fest på benene.

Vi Ønsker alle en god sommer
Mvh Bestyrelsen

Vi søger engagerede beboere til 100 års-Festudvalg

Kære alle beboere i A/B Borups Plads

Vores bygning fylder 100 år og det skal fejres d. 19 august.

En 100 års fest kommer ikke på benene af sig selv. Derfor vil vi fra bestyrelsens side gerne invitere til opstartsmøde for festudvalget

tirsdag d. 13 juni. Kl. 19 i beboerlokalet.

Hvis du gerne vil være med til at sætte rammen for festlighederne og hvis du gerne vil have indflydelse – er festudvalget en oplagt once in a life time opportunity! Derudover er det en god mulighed for at møde nye beboere på tværs af opgange.

Vi forestiller os at udvalget fordeles i en række ansvarsposter, som fx:

Bar-ansvarlige: Skal vi drikke fadøl eller vermouth?

Mad og spiseansvarlige: Skal vi spise hotdogs eller tacos?

Musik og underholdningsansvarlige: Skal der være karaoke? Og skal vi have et band?

Økonomi og tilmeldingsansvarlige: Hvordan skal de midler der stilles til rådighed fordeles?

Vi håber på et bredt fremmøde tirsdag d. 13 juni kl. 19 og glæder os til igangsætte festudvalget.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Hyggelig toværelseslejlighed på Humlebækgade er til salg

Andelslejligheden ligger på Humlebækgade og dens 56m2 er fint fordelt over en stue, et soveværelse, lille entré, køkken med spiseplads samt et udmærket badeværelse. Derudover forefindes kælderrum til opbevaring. Fra stuen er der udsigt til Rungsted Plads, fra køkkenet (med adgang til sydvendt altan) og soveværelse ser man ud på foreningens gårdmiljø. Lejligheden er delevenlig og ligger centralt placeret i Stefansgadekvarteret.

Nyhedsbrev marts 2023

Arbejdsdage 2023.
Arbejdsdagene i 2023 ligger 22.-23. april og 9.-10. september. I foråret skal gården gøres klar til de varmere måneder. Vi bruger også de første arbejdsdage til at rydde alle fællesområder i kældrene og bagtrapperne for henstillede effekter.

Cykelrydning
I forbindelse med arbejdsdagene 22-23. april, vil der også være cykelrydning. I den kommende uge vil der blive sat mærker på cykler, i kældre, gård og på de cykler der er parkeret op ad husmuren på gaden.

Cykler der stadig har mærker på i forbindelse med arbejdsdagene vil blive fjernet og afleveret til politiet.

Renovering af facade mod gården og vinduer
Bestyrelsen har på vegne af foreningen/Foreningen har indgået rådgiverkontrakt med Møgelhøj arkitekter.

Vi forventer, at projektet udbydes snarligt. Inden vi lægger os fast på en farve, vil der komme nogle prøvefelter rundt om i gården.

Vand- og varmeregnskab
Vand- og varmeperioden udløb d. 28/2. Vi forventer at have vand- og varmeregnskabet klar til omdeling i løbet af maj måned.

Byttecentral
Bestyrelsen har fundet et egnet lokale til en byttecentral. I forbindelse med arbejdsdagene i april, vil lokalet blive istandsat og umiddelbart derefter blive taget i brug. Alle beboere vil få adgang til byttecentralen med deres nøglebrik.

100-ÅRS JUBILÆUMSFEST
Vores kære gamle ejendom bliver 100 år og det skal fejres. Men vi mangler en festarrangør, der kan hjælpe med at få stablet en fest på benene. Vi skal derfor have nogle beboere der har lyst til at være med i festudvalget og planlægge et brag af en fest.

Nyhedsbrev Januar 2023

Generalforsamling

Sæt kryds i kalenderen d. 07.02.2023, hvor der er generalforsamling for alle andelshavere i A/B Borups Plads. Der udsendes en mere formel indkaldelse snart. Vær i den forbindelse opmærksom på, at der er ledige pladser i bestyrelsen, så overvej gerne, om det kunne være noget for dig.

Nye trappevaskere

Fra 1/1 er der indgået en aftale med RengøringsAgenterne om at stå for vask af for- og bagtrapper, samt periodisk fladerengøring. De vil også stå for at pudse alle vinduer i foreningen (eks. terrassedøre) én gang årligt. Første gang bliver 6-10/2-2023.

Varmetabsberegning

Bestyrelsen har modtaget den bestilte rapport om varmetab i foreningen. Den nye fordeling af varmeregningen bliver nu baseret på reelle målinger, hvor stue- og 4. salslejligheder samt lejligheder ved porte og hjørnelejligheder får en kompensation. Den nye varmetabsberegning vil være gældende fra det kommende varmeregnskab.

Uregelmæssige vandtemperaturer

I december måned har vi været ude at måle og justere trykket på vandet, for at forbedre de temperatursvingninger, som nogle har oplevet på vandet. Vi har oplevet at færre har henvendt sig med vandtemperatursvingninger. Hvisman stadig oplever store temperatursvingninger, så skriv gerne herom til faldstamme@borupsplads.dk.

Sikring mod tyveri i kældere og døropgange

Rapportér gerne om yderdøre, der ikke lukker ordentligt, så vi kan sikre dem mod tyveri. Rapportering må gerne ske til Kent på varmemesteren@borupsplads.dk.

Kritisk information på Probo

Ejendommen har oplevet nedbrud på el og vand den sidste måned. Ved sådanne nedbrud kan man orientere sig på Probo, hvor kritisk information vil fremgå, f.eks. om hvornår el og varme skulle skulle vende tilbage igennem. Tilmeld evt. også sms-service hos HOFOR og Radius, så vil man få direkte besked ved nedbrud.

Nye varmepriser fra HOFOR

De nye priser på fjernvarme er offentliggjort. Der er en foreløbig stigning på 7% – vi kan glæde os over, at vi ikke har naturgas.

Husk at aflevere juletræ uden fødder i gården inden d. 24. januar, hvor de fjernes.

Nye kontortider for 2023

Se nedenfor hvornår du kan komme til foreningens kontor og få svar på eventuellespørgsmål.

10/01, 31/01, 07/03, 28/3, 02/05, 30/05, 27/06, 08/08, 05/09, 03/10, 31/10, 28/11 & 12/12. Kl. 19 – 20

Nyhedsbrev Oktober 2022

Boldbanen er klar

Som de fleste nok har bemærket er underlaget på boldbanen nu moderniseret en smule med et gummiunderlag, som nu er klar til brug. Indenfor den nærmeste fremtid vil gården også indkøbe nogle fælles bolde og en boldkasse.

Madklub

Madklubben er nu kørerende og der har været dejligt stort fremmøde de tre gange, den har kørt allerede. Alle er velkomne, tilmelding til madklub foregår via denne facebookside: A/B Borups Plads – Fællesspisning, hvor regler, tidspunkter og menu også vil fremgå.

Luk ikke musen ind i kælderen
– Husk at lukke dørene fra gården til opgangene

Vi har haft problemer med mus i kældrene. De kommer ind, fordi vores kælderdøre ikke bliver lukket. Så husk at holde dørene fra gården og ind til opgangene lukket. Undlad også at sætte noget i klemme i dørene mellem bagtrappe og gården.

Den sociale pulje…

… er fortsat mulig at søge, hvis man nu har arrangementer, der kommer livet i foreningen til gode. Det kunne eksempelvis være støtte til et mindre Halloween-arrangement.

Aktuelle emner i bestyrelsen

To emner, som kommer til at fylde i bestyrelsen i den kommende tid, er en opdatering af vedligeholdsplanen for bygningen og varmetabsberegningen, som der blev stillet forslag om ved generalforsamlingen i januar.

… sidst en lille service-info:
Husk at det er godt for bygningen at blive varmet op, da det sammen med udluftning forebygger fugtskader. Vi får fjernvarme fra HOFOR. Prisen på varme bliver bestemt et år af gangen, hvilket vil sige at det først er fra 1. januar 2023, at de nye priser på varme vil ramme os. Du kan derfor trygt fyre, som om det var januar 2022

Dbh Bestyrelsen

Nyhedsbrev August 2022

25-års jubilæumsfesten nærmer sig
Den 3. september afholder vi andelsboligforeningens 25-års jubilæum. Alle beboere inviteres derfor til et brag af en gårdfest med både lækker mad, musik, kagekonkurrence, hoppeborg, tryllekunst og meget mere.

Har du glemt at tilmelde dig? Så skynd dig at lægge en seddel i brevsprækken i porten ved Borups Plads med 1) adresse og 2) antal voksne og børn, så vi er sikre på, at der er mad og drikke til alle. Husk at festen kun er for beboere i foreningen.

Se programmet nederst i denne mail

Arbejdsdage
Arbejdsdagene i efteråret 2022 ligger 24-25/9. På arbejdsdagene vil fokus være på at gøre gården nydelig, og holde den ved lige. Opgaverne vil blandt andet bestå i at plukke æbler, fjerne efeu, klippe bevoksning ned ved boldbanen, tømme fællesområder i kælderen, rydde cykelstativer, mm.

Tilgængelige stier
Husk foreningens arealer skal kunne være tilgængelige for alle. Sæt derfor gerne børnecykler eller andet ind til siden, når I er færdige med at bruge dem, så også de mere gangbesværede kan komme forbi.

Udsving på vandtemperaturer – der er nu justeret på trykket
Vi har tidligere omtalt, at der for nogen er udsving i vandtemperaturen, når man går i bad.

Vi har nu haft Grundfos ude og justere på trykket på vores trykføleranlæg. Derfor vil bestyrelsen meget gerne have tilbagemeldinger på, om det har afhjulpet problemet for jer, som tidligere har oplevet udsving i vandtemperaturen.

Tilbagemeldinger skal sendes til faldstamme@borupsplads.dk.

Basketbanen
Der sker ting på basketbanen. I løbet af de næste par uger vil basketbanen gennemgå en mindre renovering, med et nyt blødere gummi-underlag, samt nye basketkurve til børn og voksne.

Dbh Bestyrelsen