Nyhedsbrev August 2023

Arbejdsdage

I april blev forårets arbejdsdage afholdt. Gården blev gjort klar til sommersæsonen, fællesområder i kælderen blev tømt, andedammen renset og mere til. Det første spadestik til en byttecentral blev også taget. Kælderrummet ved Humlebækgade 41 mangler blot nogle hylder og så er det klar til at blive taget i brug – mere info følger. Efterårets arbejdsdage bliver afholdt d.9 og 10 september. Vel mødt.

Udskiftning af lamper i opgange.

Som det blev besluttet på generalforsamlingen, skal lamper på fællesarealerne skiftes til nogle mere tidssvarende og mere energirigtige lamper. El-­team er blevet færdige med at opsætte de nye lamper på fortrappen, og begynder nu på bagtrapperne. Men vi rammer ferieperioden nu, så det bliver lidt mere sporadisk hvornår El‐Team er her.

Da der nu skal arbejdes på bagtrapperne, skal alle effekter der står derude fjernes omgående!

Stilladser i gården og en platform langs de ydre mure

Der er fuld gang i gården, og et stort stillads har set dagens lys. Det skyldes, at den indvendige facade skal males. Langs de ydre mure males vinduer ved hjælp af en platform. Efter en ekstraordinær generalforsamling og en afstemning om facadens farve er projektet sat i søen. Det er vigtigt, at I ikke  stiller jeres cykler op ad stilladserne i gården, da det gør det meget besværligt at køre med affaldscontainerne, når de skal tømmes. Vi beklager evt. gener i forbindelse med projektets udførelse og glæder os til at se det færdige resultat i løbet af efteråret.

Tidsplan for stillads på gårdsiden ligger på Probo. Der har været et par ændringer i den oprindelige plan for etape 2, således at der i løbet af august vil blive opstillet stillads i både Lundtoftegade og Stefansgade.
Ligeledes ligger der en opdateret plan for gadesiden, hvor der på grund af regn også er sket lidt forsinkelse. Entreprenøren forventer dog stadig at kunne hold tidsplanen, ved at få flere folk på og ændrer lidt i arbejdsgangene. Bestyrelsen holder også skarpt øje med budgettet, og vi forventer ikke at der er problemer selvom der kommet ekstraarbejder.

Erhvervslejemål til leje

Thai Sportsmassage har opsagt deres lejemål pr. 31/4. Jagten på en ny lejer er i gang. Så vidt muligt prøver bestyrelsen at finde en lejer ud fra kriterierne stabilitet og samspil med lokalmiljøet. Bestyrelsen er allerede i drøftelser med flere mulige emner og vi håber på afklaring efter sommerferien.

Brandteknisk gennemgang af ejendommen

Foreningen har fået et tilbud på en brandteknisk gennemgang af ejendommen fra vores forsikringsagent. Dette har vi selvfølgelig taget imod og der er udarbejdet en rapport. Denne kommer snarligt på hjemmesiden. Bestyrelsen iværksætter de nødvendige arbejder. I forbindelse med gennemgangen fik vi en rød anmærkning på bagtrapperne, da der står mange ting derude. Vi vil derfor endnu engang gerne opfordre til, at alle sørger for ikke at stille ting på bagtrapperne. Hvis der ikke sker en forbedring, kan vi blive nødsaget til at se på, om vi kan få et eksternfirma til at fjerne og bortskaffe de ting der står der ude på trapperne og gøre dette løbende. Det bliver selvfølgelig på den enkelte andelshavers regning.

Byttecentralen

Vores byttecentral er endelig klar til brug. Den findes i kælderen til

Humlebækgade 41. Vi opfordrer alle til at hjælpe med at holde det ryddeligt.

 

Jubilæumsfest

Da vores afstemning på Probo har vist en mindre end forventet tilkendegivelse for deltagelse, og da der ikke har været tilstrækkelig tilslutning til festudvalget, har vi i bestyrelsen besluttet at flytte vores jubilæumsfest til 2024. Vi vil stadig gerne opfordre til, at alle der har lyst melder sig til festudvalget, så vi kan få stablet en fantastisk fest på benene.

Vi Ønsker alle en god sommer
Mvh Bestyrelsen