Nyhedsbrev – December 2020

Vigtige datoer og information

  • Datoer for kontortid i 2021 er 12/01, 09/02, 09/03, 06/04, 04/05, 01/06, 29/06, 10/08, 07/09, 05/10, 02/11, 30/11 & 14/12.  Det er som vanligt tirsdage fra kl. 19:00 – 20:00
  • Den årlige ordinære generalforsamling d. 10/12 blev udsat grundet COVID-19. Vi arbejder på en ny dato i januar og kommunikerer denne, så snart den er fastlagt
  • Arbejdsweekender vil i 2021 være 24-25/4 og 18-19/9. Beløbet for de aflyste arbejdsweekender i 2020 er blevet fratrukket huslejen for december

Faldstamme- og stigestrengprojekt

  • Slideshow og referat fra beboermøde om faldstamme- og stigestrengprojekt lægges på hjemmesiden snarest
  • Ifbm. valg af entreprenør vil der være behov for stikprøver i enkelte lejligheder d. 11/1. Hvis entreprenør og varmemester må kigge forbi jeres lejlighed på denne dato, så skriv da til faldstamme@borupsplads.dk

Jul og Nytår

  • Juletræer kan som vanligt lægges ved afspærringen på det grønne område mod Borups Plads
  • Papkasser skal trykkes flade og smides i papcontainere. Flamingo skal i dagsrenovation.
  • Fyrværkeri må ikke affyres i gården eller fra altaner
  • I tilfælde af sne bedes cykler ikke låses fast til gelændre o. lign, da traktoren skal kunne komme forbi for at feje/salte/rydde sne


Glædelig jul og godt nytår til alle beboere
Dbh Bestyrelsen