Nyhedsbrev december 2023

Ordinær generalforsamling 2024

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag d. 16/1 kl 18:30, i Anna Kirke. Indkaldelse følger snarest.

Kontortider i 2024

Indtil videre er der kun planlagt kontortid tirsdag d. 9/1 kl 19-20. Efter ordinær generalforsamling d. 16/1, kommer der kontortider for resten af året.

Offentlig ejendomsvurdering

Som I måske har læst i pressen, er der kommet nye ejendomsvurderinger for andelsforeninger. Grundværdien på vores ejendom er sat til 462.400.000 kr. Andelsbo vil, når der kommer yderligere information, komme med en konsekvens beregning til os.
Når den nye skattebillet for 2024 foreligger, vil den som altid blive tilgængelig via Probo.

Husk storskrald ordningen er nu ophørt

Kun stort indbo og indendørstræ bliver hentet.
Stort el-skrot aflevering aftales med varmemesteren.
Du kan læse mere om den nye ordning på Københavns Kommunes hjemmeside: https://affald.kk.dk/viden-om-affald

Byttecentral

Byttecentralen er nu i brug, men der er stadig nogle der sætter ting i porten. I en overgangsfase har varmemesteren flyttet tingene til byttecentralen, det gør han ikke længere, nu smides tingene ud. Så hvis man gerne vil have tingene til genbrug, skal man altså selv sætte tingene ned i byttecentralen.  Husk at det kun er mindre ting, der kan sættes i byttecentralen, så møbler kan ikke sættes derned.
Byttecentralen er placeret i kælderen ved Humlebækgade 41.
Alle beboere har adgang til byttecentralen med deres nøglebrik.

Lamper

Bestyrelsen håber at alle er glade for de nye lamper på trapperne. Det har vist sig at være en rigtig god beslutning, at udskifte lamperne til LED belysning. Vi ser et fald i strømforbruget på 30%.
I starten af det nye år, renoveres lamperne i gården, så de også vil få LED.

Erhvervslejemål

Som vi tidligere har skrevet, har foreningen et ledigt erhvervslejemål.

Bestyrelsen har i en del måneder været i forhandlinger med Københavns Kommune om leje af lokalet. Desværre endte de med at takke nej. Det viste sig, at der var udfordringer med hvad lokalet kan anvendes til. Som det er lige nu, må der kun ligge en institution i lokalet. Vi er i samarbejde med Andelsbo ved, at få ændret anvendelsen til noget mere brugbart. Desværre er der pt. ingen tidshorisont på hvornår det Københavns kommune kan behandle forespørgslen.
Bestyrelsen har dog fået et par andre henvendelser på lokalet, men da vi ikke kender tidshorisonten på sagsbehandlingen og heller ikke kender markedslejen, forventer bestyrelsen at der hyres en erhvervsmægler der kan være behjælpelig med at fastsætte lejen og finde en lejer, når vi kender tidshorisonten på at ændre hvad lokalet må anvendes til.

Brandinspektion

Bestyrelsen er ved at få bragt anmærkningerne i brandrapporten i orden. Blandt andet har det vist sig, at brandmurerne ikke var ført helt ud til tagfoden. Dette blev i forbindelse med vindues- og facadeprojektet udbedret på gårdsiden. Lige så snart vejret tillader det, bliver de tjekket på gadeside.

Men vi tager anmærkningerne i den prioriterede rækkefølge som ingeniøren har skrevet til foreningen.

Der er kommet en rød anmærkning på flugt og adgangsveje. Der står for mange ting på trapperne. Alt på trapperne skal fjernes, herunder fodtøj!

Renovering af facade mod gården og vinduer

Projektet med maling af facade og vinduer er næsten færdigt, der udestår nogle enkelte vinduer og maling efter nedtagning af stillads. Til foråret kommer håndværkerne retur og færdiggør de sidste ting.

Beboere der mangler at få malet, bliver kontaktet inden jul af bestyrelsen.

100-ÅRS JUBILÆUMSFEST

Som besluttet på generalforsamlingen i 2022, skal vi fejre at ejendommen er blevet 100 år. Men vi mangler en festarrangør, der kan hjælpe med at få stablet en fest på benene. Vi skal derfor have nogle beboere der har lyst til at være med i festudvalget og planlægge et brag af en fest.
I år blev festen udskudt, da der var for få tilmeldte. I 2024 håber vi, at mange vil deltage i fejringen.

Pap og glas

I forbindelse med jul og nytår, må det forventes at der kommer mere pap, glas og husholdningsaffald. For at alle kan komme af med deres pap, er det vigtigt at pap slås sammen. Der bliver smidt utroligt meget luft ud i papcontainerne. Husk kun pap, plast og flamingo skal fjernes inden pap smides ud.
Der er placeret tre glascontainere ved porten i Humlebækgade, husk at aflevere glas der og hvis glas beholderen er fyldt, så gå til en af de to andre, der plejer at være plads. Glas skal ikke sættes i skralderummene eller på fliserne.

Containere til husholdningsaffald skal kunne lukkes, så hvis en container er fyldt, skal en anden container benyttes. Hvis en container er overfyldt, er der risiko for, at de ikke bliver afhentet af renovationsselskaberne.

Jul og nytår

Slutteligt vil vi ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.
Som altid kan brugte juletræer (uden pynt og fod) lægges i gården ved afspærringsbåndet, ved porten Borups Plads. Juletræer afhentes af Københavns Kommune efter Helligtrekongersdag, hvor juletræerne sendes til genbrug.
Der må ikke affyres fyrværkeri fra altaner eller i gården!