Nyhedsbrev – Februar 2021

Udskudt generalforsamling

 • Vi har undersøgt muligheden for afholdelse af en ‘alternativ’
  generalforsamling (digital eller skriftlig), men det lader sig desværre ikke
  gøre grundet vores vedtægter og udmeldinger fra ABF og Andelsbo .
  Afholdelse af generalforsamling kan for nuværende ikke lade sig gøre på
  vanlig pga. forsamlingsforbuddet. Vi følger dog udviklingen tæt og vil
  indkalde på ny, så snart det er muligt, så den ordinære generalforsamling
  kan afholdes snarest muligt
 • Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille et forslag, der giverhjemmel i vedtægterne
  til at gennemføre generalforsamlinger på alternativ vis, hvis der skulle opstå
  lignende situationer (force majeure) i fremtiden

Opgangsdøre

 • Flere opgange oplever grundet det kolde vejr, at deres opgangsdør ikke
  lukker ordentligt i. Dørlukkerne justeres løbende af varmemesteren, men
  man bedes kontakte ham, hvis det ikke løser problemet på den korte
  bane. Og hold gerne selv øje med, om døren lukker bag dig ellers hjælp
  den lidt. Vi undersøger mulige længerevarende løsninger på problemet.

Faldstamme og stigestrengprojekt

 • Vi har modtaget tilbud fra de fem bydende entreprenører alle inden
  for det afsatte budget. Entreprenøren med det laveste bud er valgt, og vi
  forventer, at der underskrives kontrakt inden for de næste uger. I samråd
  med vores rådgiver, OBH og entreprenøren er det besluttet at udskyde
  opstarten af arbejder i lejlighederne ca. 2 måneder til start maj af
  hensyn til COVID 19.