Nyhedsbrev – Juni 2021

Kære beboere

Først og fremmest mange tak for det store fremmøde og engagement i forbindelse med både generalforsamlingen d. 27/5 og arbejdsweekenden d.29-30/5. Det er herligt at så mange bakker op om de driftsmæssige, såvel som sociale aktiviteter i foreningen.

Generalforsamling

  • Tak for god og konstruktiv debat til alle fremmødte andelshavere. Af nedslagspunkter kan nævnes at andelsværdien blev hævet med 600kr til 19.600 kr pr. m2.
  • Beslutningsreferat inkl. bestyrelsens årsberetning, samt den godkendte årsrapport for regnskabet er tilgængelig på hjemmesiden og i dokumentarkivet på Probo.

Arbejdsweekend

  • Tak for den store indsats til alle fremmødte til arbejdsweekenden. Det var hyggeligt at se så mange naboer og i fællesskab bidrage til at forskønne fællesområderne – gården har sjældent set bedre ud 🙂
  • Der blev gennemført: Rydning af fællesområder i kældrene, lugning i store dele af gården, samling af skrald, rensning af vandrenderne, oprydning på legepladsen samt opsætning af solsejl, nedtagning af væg i værksted og rensning af grill. Mangler du noget fra kældrene? Så kontakt da bestyrelsen.

Gården og mærkning af cykler/barnevogne

  • Ifm. arbejdsweekenden blev der ligeledes foretaget mærkning af cykler, barnevogne og legetøj. Om 4 uger (3/7) vil de ting, der fortsat har mærke på blive bortskaffet.
  • Gården og cykelkældre er alene til genstande, der er i aktivt brug. Genstande der ikke bruges ofte skal opbevares i eget kælderrum.
  • Beboere bedes venligst være opmærksomme på ikke at efterlade cykler, legetøj o.lign. midt på gårdens gangarealer.
  • Bestyrelsen har indkøbt nye bord-bænkesæt til at erstatte dem af træ, der ikke længere fungerer.

Faldstamme- og stigestrengsprojekt

  • Pba. erfaringer fra de gennemførte opgange, vil der blive afholdt beboermøde for opgangene LU 6, 8 og 10 samt HU51 d. 16/6 kl. 17-18 på boldbanen i gården. Der afholdes flere beboermøde efter sommerferien.

Dbh
Bestyrelsen