Nyhedsbrev – November 2020

Vigtige datoer
• Beboermøde om faldstamme- og stigestrengsprojekt afholdes d. 26/11 kl. 18:30 – 20:30 i Nørrebrohallen. Yderligere information er blevet rundsendt tidligere på måneden

• Den årlige ordninære generalforsamling afholdes d. 10/12 kl. 18:30 – 21:30 også i Nørrebrohallen. Indkaldelse og regnskab er blevet runddelt til alle andelshaveres postkasser. Jf. foreningens vedtægter (§25) kan andelshavere stille beslutningsforslag, de ønsker behandlet. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest d. 2/12

• Begge møder afvikles under hensyntagen til gældende retningslinjer for COVID-19. Bestyrelsen opfordrer til, at man kun deltager én person pr. husstand. Alle skal bære mundbind/visir, når de ikke sidder ned

Gården
• De nye områder til drivhus og plantekasser er nu blevet etableret og flisebelagt. Generel vedligehold og beskæring af træer/planter i gården vil  blive gennemført i starten af det nye år

•Der er nu indhentet og godkendt tilbud på etablering af gårdtoilet og renovering af pissoir. Arbejdet forventes opstartet ultimo januar

Facebook-gruppe
• En beboer har oprettet en Facebook-gruppe, der er åben for alle beboere og hvor der bl.a. kan koordineres gårdaktiviteter o. lign. Super initiativ! Søg på AB Borups Plads eller brug linket her: https://www.facebook.com/groups/989405618149961/

Cykler
• Mange cykler henstår ubrugte i foreningens cykelkælderrum til gene for dem, der dagligt bruger deres cykler. Bestyrelsen arbejder derfor på muligheder for langtidsopbevaring af cykler, der sjældent bruges men som beboerne gerne vil beholde