Nyhedsbrev Oktober 2022

Boldbanen er klar

Som de fleste nok har bemærket er underlaget på boldbanen nu moderniseret en smule med et gummiunderlag, som nu er klar til brug. Indenfor den nærmeste fremtid vil gården også indkøbe nogle fælles bolde og en boldkasse.

Madklub

Madklubben er nu kørerende og der har været dejligt stort fremmøde de tre gange, den har kørt allerede. Alle er velkomne, tilmelding til madklub foregår via denne facebookside: A/B Borups Plads – Fællesspisning, hvor regler, tidspunkter og menu også vil fremgå.

Luk ikke musen ind i kælderen
– Husk at lukke dørene fra gården til opgangene

Vi har haft problemer med mus i kældrene. De kommer ind, fordi vores kælderdøre ikke bliver lukket. Så husk at holde dørene fra gården og ind til opgangene lukket. Undlad også at sætte noget i klemme i dørene mellem bagtrappe og gården.

Den sociale pulje…

… er fortsat mulig at søge, hvis man nu har arrangementer, der kommer livet i foreningen til gode. Det kunne eksempelvis være støtte til et mindre Halloween-arrangement.

Aktuelle emner i bestyrelsen

To emner, som kommer til at fylde i bestyrelsen i den kommende tid, er en opdatering af vedligeholdsplanen for bygningen og varmetabsberegningen, som der blev stillet forslag om ved generalforsamlingen i januar.

… sidst en lille service-info:
Husk at det er godt for bygningen at blive varmet op, da det sammen med udluftning forebygger fugtskader. Vi får fjernvarme fra HOFOR. Prisen på varme bliver bestemt et år af gangen, hvilket vil sige at det først er fra 1. januar 2023, at de nye priser på varme vil ramme os. Du kan derfor trygt fyre, som om det var januar 2022

Dbh Bestyrelsen