Nyhedsbrev – September 2020

Ventilation i kælder

  • I forlængelse af punkt i vores vedligeholdelsesplan er der indhentet tilbud på udførelse af udluftning i kældrene. Dette arbejde udføres i september måned.

Storskrald

  • Husk at storskrald max må være 1×1 meter. Yderligere retningslinjer fremgår af plakater ved storskraldet. Er dit storskrald større end 1×1 meter eller er det; Byggeaffald, hårde hvidevarer mv. så skal du selv aflevere dette på Genbrugspladsen Bispeengen ved Fuglebakken St. Tag gerne fat i Varmemesteren for lån af trækvogn eller lån en på genbrugspladsen. Fejl i sortering er ikke blot til økonomisk last for foreningen i form af bøder, det gør også at storskraldsordningen kan være i fare for at blive lukket, da vi ikke kan få det afhentet. Lad os hjælpes ad med at huske det, så vi kan beholde ordningen.

Gården

  • På generalforsamlingen i januar blev det besluttet, at der oprettes et gårdtoilet, og at pissoiret renoveres. Dette arbejde pågår i efteråret.
  • Sommeren går på hæld, men det ser ud til at det gode vejr fortsætter lidt endnu. Husk derfor at rydde op efter jer selv (skrald, flasker, cigaretskodder, engangsgrille mv.), samt at der skal være ro i gården og på altaner fra kl 22. Her er meget lydt.
  • Der er opsat nye faststøbte tørrestativer.

Faldstamme- og stigestrengprojekt

  • Der vil være besigtigelser af lejligheder i september måned. Varslinger følger. Informationsmøde forventes afholdt i slut oktober. Dato følger.