OBS – Skærpede forholdsregler pga. coronavirus

Grundet de skærpede omstændigheder for smitterisikoen af coronavirus, har vi besluttet at tage en række forholdsregler. Dette indebærer at den ekstraordinære generalforsamling til afholdelse 17/3 udskydes, og afholdes senere på året. Detaljer følger når en ny dato er på plads.

Yderligere har vi besluttet at bestyrelsens kontortid 17/3 og 31/3 aflyses og at der kun holdes åbent efter aftale. Beboere bedes henvende sig på e-mail.

Tak for forståelsen.