Nyhedsbrev maj 2018

Arbejdsdagene lørdag d. 14/4 samt søndag d. 22/4 vel overstået. Stort tak til de fremmødte – vi fik lavet en masse og gjort gården klar til et fantastisk forår!

Opbevaring af ting på opgange samt bagtrapper. Bestyrelsen bliver af og til gjort opmærksom på, at der fx står barnevogne, sko eller møbler i opgangene samt på bagtrapperne. Dette er forbudt, både i henhold til husordenen men også i forhold til brandvedtægterne. Dette skal stoppe, da det betyder bøder fra brandmyndighederne, men også fordi det øger risici ved en eventuel brand. Så der vil blive iværksat ugentlige eftersyn på trapperne, og de ting, som står opmagasineret vil blive fjernet – og der vil blive opkrævet et beløb, svarende til den arbejdstid der er blevet brugt på fjernelsen, over huslejen for den enkelte beboer. Vi håber, at alle vil støtte op om at få bragt orden på fællesarealerne.

Mere og ny barnevognsparkering. Der er kommet mange nye små beboere til i foreningen, og det betyder jo også flere barnevogne og klapvogne. For at imødekomme problematikken omkring plads og opbevaring, så vil der nu blive opretter barnevognsopbevaring i kælderen Humlebækgade 45. Ydermere vil vi snarest få klargjort den tidligere vuggestues hus i gården, så der også kan stilles barnevogne her. Henvend dig til varmemesteren og så vil han give dig adgang til kælderen i humlebækgade 45 (husk din nøglebrik).

Grill og hygge i gården. Nu er det sol og gården bliver flittigt brugt. Husk at vi alle har et ansvar for, at gården bliver efterladt i ordentlig stand. Har du flyttet bordene, så sæt dem tilbage på plads, og har du muntret dig med mad, drikke og rygning, så husk at tage det med dig. Og vigtigst af alt – nyd gården.

Andedammen er sat i stand. Så nu skulle den gerne holde vand og være mindre grøn.

Bordtennisbordet er bestilt. Bordtennisbordet er bestilt og vi afventer blot levering og opsætning. Det skal stå på fliserne, lige bag ved storskralds-rummet.

Vores nye lejligheder er lige straks færdige og klar til salg. Den tidligere vuggestue er nu blevet delt op og nye lejligheder er blevet sat i stand. Vi glæder os til snarest at kunne byde nye andelshavere velkommen, samt få afsluttet byggeprocessen J

Vedligehold af altaner. På foreningens hjemmeside, under punktet beboerhåndbogen, er der en guide til, hvorledes altanerne skal vedligeholdes. God arbejdslyst

Fjernede cykler ved arbejdsweekenden er blevet hentet af politiet. Hvis du pludselig opdager, at du har manglet din cykel i snart en måned, skal du henvende dig til hittegodskontoret, hvor cyklerne opbevares inden de snart sælges.