Nyhedsbrev April 2020

COVID-19/Coronavirus
Grundet de fortsat skærpede omstændigheder vedrørende COVID-19, forlænger vi de tidligere omtalte forholdsregler. Dette betyder:
  • Arbejdsdagen d. 18 april udskydes til d. 6 juni. Datoerne for arbejdsdagene i 2020 er således: Weekenden d. 6-7 juni og weekenden d. 19-20 september.
  • Kontortider aflyses indtil videre. Så snart at de normale kontortider genindføres, kommunikeres det i nyhedsbrevet. Bestyrelsen kan træffes på e-mail i mellemtiden.
  • Ekstraordinær generalforsamling, samt beboermøde om renovering af faldstammer og stigstrenge, forventes gennemført efter sommerferien
Renovering af faldstammer og stigstrenge
Efter en grundig udbudsrunde er det besluttet at ingeniørfirmaet, OBH Gruppen, vil fungere som rådgiver på den kommende renoveringen af faldstammer og stigstrenge i foreningen. Beboermøde herom følger efter sommerferien.
God gårdskik
Undlad at fylde skraldecontainerne så de ikke kan lukkes, samt at fodre ænder og fugle i gården, da det tiltrækker rotter.
Glædelig påske til alle beboere.
Dbh Bestyrelsen