Nyhedsbrev – April 2022

25-års jubilæumsfest
Lørdag d. 3 september inviteres alle beboere til gårdfest for at fejre foreningens jubilæum. Nærmere detaljer føljer. Vi har behov for en gruppe beboere til at være med i festudvalget og forme dagens aktiviteter. Er det dig? Så skriv da til bestyrelsen.

Sociale aktiviteter
Ved generalforsamlingen i januar 2022, blev en aktivitetspulje på 20.000kr vedtaget. Formålet med puljen er at bidrage til flere fællesaktiviteter i gården og samtidig sørge for, at enkelte andelshavere ikke står tilbage med udgifter ifbm. afholdelse. Puljen kan søges af alle andelshavere og reglerne er simple: Aktiviteten skal være åben for alle og skal foregå på foreningens fællesområder. Skriv til bestyrelsen med idé og budget og der vendes retur hurtigst muligt.

Arbejdsdage
Arbejdsdagene i 2022 ligger 7.-8. maj og 24.-25. september. I maj vil fokus være at gøre gården rydelig og nydelig til de varmere måneder, samt at rydde alle fællesområder i kældrene og bagtrapperne for henstillede effekter.

Gården
Andedammen er pt. tørlagt og renset. Bestyrelsen har rettet henvendelse til en entreprenør, der skal bistå med nye pumper og planter, for at dammen holdes bedre i live end hidtil. Dette arbejde pågår efter påskeferien.

Der arbejdes ligeledes på at opgradere boldbanen.

Generel husorden

Husk at foreningen ikke modtager byggeaffald og/eller hvidevarer, samt at storskrald skal være under 1×1 meter i dimension. Vi oplever desværre hyppigt, at store mængder byggeaffald placeres ved storskrald og dette medfører betragtelige udgifter til bortskaffelse for os alle.

Foreningen har af og til problemer med rotter i kældrene. Dette skyldes døre, der holdes åbent med sten og lignende. Disse bedes derfor holdes lukkede. Brug venligst også andre containere til dagsrenovation o. lign hvis disse er fulde. Åbne låg på skraldecontainere tiltrækker ditto rotter.

Husk at papaffald skal i containere specifikt til pap, ikke i papircontainere. Det fremgår på skilte/klistermærker på containerne, hvilket affald de er beregnet til.

Dbh Bestyrelsen