nyhedsbrev august 2018

Alle vores nye lejligheder er solgt. Vi har nu solgt de nybyggede andelslejligheder, og kan byde nogle nye andelshavere velkomne i foreningen. Dejligt at få afsluttet ”vuggestue-sagen”, som har taget en stor del af bestyrelsens tid, på en tilfredsstillende måde. Vi er meget glade for resultatet.

Vi afholder arbejdsweekend i weekenden d. 29/9 og 30/9. Vi mødes klokken 10, i
gården ved porten ud mod Borups Plads og arbejder indtil kl. 15, hvor arbejdsdagen
slutter. Vel mødt!

I forbindelse med afslutningen af arbejdsweekenden lørdag d. 29/9, vil bestyrelsen stå for et mindre arrangement, hvor der vil være lidt at spise og noget at drikke. En god mulighed for at få snakket sammen, mødt bestyrelsen og nydt vores dejlige gård.
Nærmere information følger

Så skal der igen ryddes op i cykler og på fællesarealer. Derfor vil der snart bliver sat markeringstape på alle cykler og barnevogne i gården, kældrene samt på ydersiden af vores forening. Cyklerne/barnevognene, som stadig har markeringstape på ved arbejdsweekenden, vil bliver fjernet og afleveret til politiet.
I samme ombæring fjerner vi alle genstande, som imod husordenen står på fællesarealer, dvs. kældergange, trapper osv.