nyhedsbrev november 2018

Vi har fået foretaget en ny valuar-vurdering af ejendommen. Den nye vurdering kan ses på www.borupsplads.probo.dk i dokumentarkivet. Man skal logge ind som andelshaver for at kunne se den.

Fortov og kantsten bliver renoveret på humlebækgade. Kommunen forventer at det vil tage 6 – 7 uger førend de er færdige med begge sider af vejen. Hvis man har nogen spørgsmål, så kan kommunen kontaktes på emailvejvedligehold@tmf.kk.dk.

Hårde hvidevarer skal beboere selv skaffe sig af med. Vi oplever ofte, at der bliver stillet komfurer, køleskabe og opvaskemaskiner ved storskraldecontainerne. Det er simpelthen ikke i orden. Det er den enkelte beboers eget ansvar at sørge for bortskaffelse, fx ved at køre det på genbrugspladsen. Tal med varmemesteren, og så kan du  evt. låne vores trækvogn til transporten. Ydermere må storskrald ikke være længere end 1m, så har du større skrald, så sørg for at få det skåret i mindre stykker!
Sluttelig så skal vi alle være opmærksomme på, at containerne ikke må fyldes på en sådan måde, at vi risikerer at folk kan komme til skade pga. væltende containere, eller at plader vælter ud af containeren – der er også børn, der færdes på egen hånd i gården. Så vis hensyn, og stil dit affald forsvarligt.

Der er snart generalforsamling i foreningen.  Så sæt et hak i kalenderen den 6/12 fra kl. 19 – 21.30. Vi afholder generalforsamlingen i foreningens beboerlokale. Der vil blive omdelt indkaldelse mm til alle andelshavere i løbet af denne måned.

Nyhedsbrev oktober 2018

Arbejdsweekenden er overstået. Super godt arbejde og stort tak til de fremmødte.
Vi fik ordnet en masse, rengjort vores dam samt klargjort rum til barnevogne i vuggestuens tidligere liggehal, samt i kælderen ved Humlebækgade 45.

Cykelrydningen medførte en fyldt container. Hvis du mangler din cykel, så er den måske blevet fjernet i forbindelse med arbejdsweekenden. Så skal du skynde dig ned til varmemesteren og få den fjernet, inden politiet gør det.

Mere og ny barnevognsparkering. Vi er ved at få opsat nøglebriksaflæsere ved liggehallen samt i cykelkælderen ved humlebækgade 45. Når de er opsat, sørger vi for at melde det ud, og så skal I have fat i varmemesteren eller dukke op i bestyrelsens åbningstid, så sørger vi for at din nøglebrik bliver aktiveret og får adgang til barnevognsparkeringen.

Pas på med at have effekter stående direkte på gulvet i kælderrummet. Da vi til tider døjer med lidt fugt i kælderen samt udsættes for mægtige mængder regn af og til, så vil vi gerne opfordre alle til, at overveje hvorledes de opmagasinerer effekter i kælderen. Vi vil klart anbefale, at man placerer sine ting på en palle, på mursten mm. Det handler om at få løftet tingene op fra gulvet og dermed sikret mod kælderfugt og vand.

Bestyrelsen holder lukket i uge 42. Der vil således ikke være åbningstid førend uge 44. I nødstilfælde brug Email eller kontakt varmemesteren.

Hårde hvidevarer må IKKE sættes ved storskrald. Vi beboere skal selv sørge for at transportere dem til genbrugspladsen ved fx bispe-engbuen. Alle beboere er pt med til at betale, for de beboere, som ikke selv sørger for at smide hvidevarerne ud.
Den udgift kan vi nemt spare væk, ved at vi selv sørger for korrekt udsmidning af vores udtjente hvidevarer.

nyhedsbrev august 2018

Alle vores nye lejligheder er solgt. Vi har nu solgt de nybyggede andelslejligheder, og kan byde nogle nye andelshavere velkomne i foreningen. Dejligt at få afsluttet ”vuggestue-sagen”, som har taget en stor del af bestyrelsens tid, på en tilfredsstillende måde. Vi er meget glade for resultatet.

Vi afholder arbejdsweekend i weekenden d. 29/9 og 30/9. Vi mødes klokken 10, i
gården ved porten ud mod Borups Plads og arbejder indtil kl. 15, hvor arbejdsdagen
slutter. Vel mødt!

I forbindelse med afslutningen af arbejdsweekenden lørdag d. 29/9, vil bestyrelsen stå for et mindre arrangement, hvor der vil være lidt at spise og noget at drikke. En god mulighed for at få snakket sammen, mødt bestyrelsen og nydt vores dejlige gård.
Nærmere information følger

Så skal der igen ryddes op i cykler og på fællesarealer. Derfor vil der snart bliver sat markeringstape på alle cykler og barnevogne i gården, kældrene samt på ydersiden af vores forening. Cyklerne/barnevognene, som stadig har markeringstape på ved arbejdsweekenden, vil bliver fjernet og afleveret til politiet.
I samme ombæring fjerner vi alle genstande, som imod husordenen står på fællesarealer, dvs. kældergange, trapper osv.

nyhedsbrev juli 2018

Glædelig sommer fra bestyrelsen. Bestyrelsen er gået på sommerferie, og vil først være

tilbage til åbningstid d. 7/8. Indtil da så kan I stadig skrive til bestyrelsen via email, men I

kan ikke forvente svar førend 7. august. Rigtig go’ sommer!

Næste arbejdsweekend vil være en hel weekend. Det vil foregå d. 29/9 samt den 30/9,

og er altså sidste chance for at deltage på en arbejdsdag – såfremt man ikke nåede en af

forårets to dage.

Vores vuggestue er endelig blevet omdannet til lejligheder. Bestyrelsen er i gang med at

sætte lejlighederne i stand og ser frem til at de snarligt bliver solgt og vi får nye

andelshavere.

Vi har den dejligste gård, så husk nu at passe på den – ryd op når du har haft fester, når

du har grillet eller bare nydt dagen på græsset. Til dig, som stiller næsten tomme små grå- samt

gajol-flasker i porten, vil du ikke være sød at smide dem i glas-containeren eller i det

mindste tage dem med dig. Det vil være så ærgerligt, hvis nogen af børnene kommer til at

drikke restindholdet eller smadre flaskerne.

Hindbærene, solbærene og snart også abrikoserne smager fortrinligt. Skynd dig at

smage på de goder, som gården byder os beboere – og hvis ikke du når det, så kommer

der også pærer samt masser af æbler, hasselnødder og muligvis også mange figner!

nyhedsbrev april 2018

Arbejdsdage lørdag d. 14/4 samt søndag d. 22/4 fra kl. 10 – 15 begge dage.

Vi mødes i gården, ved porten ud mod Borups plads. Såfremt der er nogen

ideer til arbejdsopgaver, så send dem til vores e-mail eller smid en seddel ind

af postkassen til kontoret. Bestyrelsen sørger for drikke og spise (maden

kommer først omkring 13 – 14-tiden).

Rygning ikke tilladt i opgangene – heller ikke el-cigaretter. Vi har haft en del

brandvarsler, uden brand vel at mærke. Som oftest skyldes det rygning på

opgangene. Sensorerne er så følsomme, at selv røg fra e-cigaretter kan

udløse dem. Så vær opmærksom på, IKKE at ryge førend du er igennem

opgangsdørene.

Storskrald må max være 1m langt, og ellers skal det skæres i mindre

stykker. Når der ikke er plads til mere skrald i skraldespandene, så snak lige

med varmemesteren, såfremt du har mere storskrald. Vores dagrenovation

kan også benyttes til mange af de ting, som bliver smidt til storskrald, fx

træreoler og træplader – bare sørg for, at det kan være i skraldespandene,

hug det gerne i mindre stykker.

Bioposer til madaffald. Såfremt du mangler grønne poser til bioaffald, så kan

du hente dem hos varmemesteren eller hos bestyrelsen i kontortiden. Vi har

fået leveret nogle kasser, for på den måde at gøre det nemmere at fortsætte

med at affaldssortere.

Andedammen bliver renoveret snart. Så snart er det slut med alger og en

ikke-så-charmerende andedam. I den forbindelse skal alle os, som har børn i

gården, måske lige tage en snak med dem om, at det ikke er en

skraldespand, som man bare smider legetøj og andet godt ned i. Det er et

fælles ansvar, at andedammen bliver holdt fin og ren. Til det formål er der

også bestilt et selvrensende filter – som desværre ikke fjerner legetøj 🙂

nyhedsbrev februar 2018

Det er muligt at få tilsendt nyhedsbrev fra foreningen på e-mail. Det eneste

du skal gøre er at tilmelde dig på hjemmesiden www.borupsplads.dk. På

denne måde kan du altid være orienteret om, hvad der rører sig i

foreningen.

Vi har nu fastsat følgende datoer for arbejdsweekender i 2018. Der er tale

om følgende dage: 14/4, 22/4 samt weekenden 29. og 30. september. Vi

prøver, som noget nyt, at afholde forårs-arbejdsdagene forskudt, for på den

måde bedre at kunne planlægge og fordele arbejdsopgaverne. Men

tidspunktet er fra 10 – 15, alle dage.

Vi har haft afholdt generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling.

Vi har bl.a. fået vedtaget ændringer til husordenen samt vedtægterne. Der

har været nogle gode og spændende diskussioner J

De nye vedtægter samt den opdaterede husorden kan findes på vores

hjemmeside, under ”Dokumentation om foreningen”.

Nyhedsbrev November 2017

Arbejdsweekend d. 30/9 og 1/10. Fantastisk fremmøde og stor indsats. Bestyrelsen vil gerne takke alle andelshaverne som mødte op. Vi nåede en masse og det sætter et stort præg på gården, når vi får ordnet og ryddet. Tak!

Nye vand- og varmemålere i efteråret. Andelsforeningens vvs’er og vores nye varmemåler-firma, Techem, har snakket sammen og fået koordineret. Derfor vil der (forhåbentlig) kun være brug for adgang til jeres lejligheder en enkelt dag, hvor det hele så bliver ordnet. I får stadigvæk nærmere information og varsel, når vi kender en mere præcis tidsplan.

Bore- og banketider skal overholdes. Husk nu, at der i husordenen er sat tidspunkter på, hvornår man må larme med værktøj(bore og banke). Søndag er det ikke tilladt, og ellers er det 7 – 19 i hverdage samt 9-18 om lørdagen. Sluttelig så skal det indskærpes at døre og vinduer skal holdes lukkede mens arbejdet pågår – for at minimere generne for beboerne.

Generalforsamling torsdag 7. december. Vi afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 7. december i beboerlokalet, fra kl. 19 – 21. Nærmere information følger.

Ny valuarvurdering er kommet. Nysgerrige kan se den i dokumentarkivet på vores hjemmeside.

Bioaffald og containere bliver opsat. Der er allerede blevet uddelt bio-plastposer og biobeholdere til nogle beboere, men mange mangler – og nu er der også opsat bioaffaldsbeholdere i skraldeskurene. Det er Københavns Kommune, som er blevet forsinket i processen, og vi ved ikke hvornår de sidste beboere får bioaffaldsspande og skraldeposer. https://www.kk.dk/affald

nyhedsbrev august 2017

Nyhedsbrev august 2017

Arbejdsweekend d. 30/9 og 1/10. Gården skal ordnes og der vil selvfølgelig være cykelrydning igen. Alle cykler vil snarest blive mærket med vores tape – så husk at fjerne tape fra din cykel.

Rygning i kældre og på opgange er forbudt. Flere beboere har henvendt sig til bestyrelsen omkring rygning på vores indendørs fællesarealer. Derfor vil vi indskærpe at det er forbudt. Vi vil forsøge os med at opsætte skilte, de steder hvor der bliver røget.

Ny belysning i kælderen. Vi har fået udskiftet lamper i kælderne. Det er LED-belysning, som aktiveres ved bevægelse.

Sedler på porten på rumænsk. Vi har opsat sedler på porten. Det er oplysningssedler til de rumænske ”skraldere”, om at gården er privat område mm.

Adgang til ABF’s digitale beboerhåndbog. Foreningen abonnerer på ABF’s digitale brugerhåndbog, som er et opslagsværk, hvor man kan få svar på alt mellem himmel og jord i andelsbolig regi. Som beboere har I også adgang, men I skal lige forbi bestyrelsen i åbningstiden eller kontakte os på mail, for at få foreningens medlemsnr.

De tilbyder også en række kurser, som man kan tilmelde sig som beboer

Bioaffald og containere bliver opsat. Københavns kommune udvider nu affaldssorteringen med bioaffald. Vi vil på et tidspunkt få opsat de nye containere til bioaffaldet og alle beboere vil få udleveret en bioaffaldsspand og tilhørende poser. Straks vi ved mere, skriver vi det ud.

Nyhedsbrev juli 2017

Petanquebanen er færdig.  Brug den og nyd den!

Udkast til vedligeholdelsesplanen er modtaget. Bestyrelsen vil foretage evaluering af planen, og vi glæder os til at få lavet en plan for fremtiden og kunne præsentere planen på vores hjemmeside.

Bestyrelsen holder også sommerferie, det vil sige at der ikke er kontortid i juli måned. Næste åbningstid er d. 8/8.

Airbnb. I henhold til foreningens vedtægter så er det ikke tilladt at udleje andelsboliger eller lejeboliger via Airbnb. Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at det sker, og tager hånd om den ulovlige udlejning.

Rigtig god sommer. Vi ses i august måned!

Varmemesteren holder ferie i uge 32-33-34.

Nyhedsbrev Juni 2017

Cykelstativer til ladcykler opsættes nu. Det er på forsøgsbasis, og hvis de fungerer efter hensigten får vi opsat flere.

Petanquebanen bliver færdiggjort snarest. Vi har engageret en anlægsgartner til at færdiggøre banen. Så inden længe er det muligt at få afgjort eventuelle tvister på fransk manér!

Leg og hygge i gården. Nu er grillsæsonen startet og vi er mange, som nyder mad, drikke og livet i gården. Husk nu at vise hensyn, smid dit skrald ud i skraldespandene, medtag dine tomme flasker – og nyd ellers gårdens herlighed. Vi håber at vi alle får en fantastisk sommer.

Ventilator ved stefansgade 48 larmer. Vi er blevet gjort opmærksomme på det og er ved at finde en løsning, så den igen kører stille.

Bestyrelsen holder også sommerferie, det vil sige at der ikke er kontortid i juli måned. Sidste åbningstid inden sommerferien er 27/6, og vi har åbent igen 8/8.

Vi bygger og banker på livet løs i foreningen. Men husk at følge husordenen – og luk venligst vinduer og døre ud til gården mens arbejdet pågår. På denne måde kan vi alle nyde fuglesang og vindens susen på altanerne.

Nyhedsbreve kan blive tilsendt elektronisk til DIG. På foreningens hjemmeside kan man tilmelde sig nyhedsbrevet, så får man det tilsendt straks det udkommer. På samme måde kan man også tilmelde sig som beboer, her får man ikke nyhedsbrevet, men varslinger som foreningen modtager og udsender, fx lukning for vand, test af brandalarm, cykelmærkning etc. Tjek det ud på www.borupsplads.dk og tilmeld dig, hvis du vil være først med det nyeste