nyhedsbrev september 2019

Vand- og varmeforbrug på din smartphone. Som tidligere adviseret kan du nu holde øje med dit forbrug af varme og vand via Techem på din smartphone. Det kræver blot, at du installerer app’en “Techem Forbrugsmål”, som kan findes i Google Play eller App store. App’en giver adgang til vand- og varmeforbrug, vand- og varmeregnskab på lejligheden samt mulighed for at opsætte forbrugsalarmer på vand og varme. Guides med personligt login er blevet omdelt til alle postkasser.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at komme forbi i bestyrelsens åbningstid, så hjælper vi gerne samt forklarer.
Trapperenovering overstået. Så fik vi overstået renovering af fortrapper. Firmaet, vi havde valgt, var desværre meget upræcise, og det betød, at de udmeldte perioder ofte ikke passede, hvilket har været meget generende. Det beklages. Den nye belægning holder 5 – 10 år, og til den tid vælger vi en anden udbyder til at løse opgaven.

Fugt/udluftning i kældre. Vi har fået foretaget en række målinger angående fugtniveauet i kældrene. Selvom fugtniveauet var indenfor normalen, igangsætter vi nu et projekt omkring installation af ventilation for at sikre bedre luftflow. Det henstilles i øvrigt til, at man ikke placerer ejendele direkte på gulvet i kælderrum.

Gartner. Vi har haft en gartner ude, der er kommet med forslag til vedligeholdelse og beskæring af planter og træer. Dette igangsættes henover efteråret.

Bagtrappevinduer. Vinduer på bagtrapperne skal lukkes/brandsikres. Vi har identificeret en entreprenør til at udbedre dette og arbejdet pågår i løbet af måneden.

Porten til Borups Plads har fået ny asfaltbelægning. Nu mangles der blot den sidste finish, sokkel, rens og maling. Arbejdet pågår i disse dage

Arbejdsweekend d. 28. og 29. september, fra 10 – 15 begge dage. Vi vil igen foretage cykelrydning, fællesarealer vil blive ryddet og gården bliver passet og plejet. Så husk at fjerne tape på DIN/DINE cykler inden arbejdsweekenden – ellers bliver den/de fjernet .

Nyhedsbrev maj 2019

Arbejdslørdag d. 1/6 kl. 10 til 15. Vi samles i gården, ved porten mod Borups Plads. Vi sørger for mad og drikke – og forhåbentlig også masser af sol.

Vedligeholdelse af linoleum på hovedtrapper. I juli måned skal vores hovedtrapper have en linoleums-behandling. Denne behandling tager 2 dage, og vil medføre, at trapperne ikke kan benyttes i tidsrummet. Derfor skal alle sikre sig, at de kan bruge deres bagtrapper.
Hvis der er nogen problemer med bagtrappen, så kontakt varmemesteren, så kan han forsøge at afhjælpe problemet. Alle beboere vil få omdelt seddel om hvornår deres opgang spærres af. Vi omdeler også en generel tidsplan til alle.

Varmeregnskab er udsendt fra Techem, og det vil blive uddelt i løbet af den næste uge.

De indsamlede cykler, fra første arbejdsdag, bliver snart afhentet, så tjek lige om du mangler din cykel.
Mangler du din cykel, så kontakt varmemesteren – så sørger han for, at du kan få din cykel. Når først cyklerne er afhentet herfra, er det på hittegodskontoret, at man skal henvende sig.

Vi får udført en del arbejde i foreningen. Porten mod Borups plads får udskiftet bærejern, og arbejdet går efter planen. Når asfalten er blevet lagt på, så bliver sætningsskaderne i porten udbedret, og murværket males.
I juli får kiosken på Borups Plads opsat lydloft, og gulvet hos pizzeriaet vil blive repareret.

Arbejdsweekenderne er på flg. datoer i år. Søndag d. 28/4 + lørdag d. 1/6 samt weekenden d. 28. og 29. september. Tidspunktet er fra 10 – 15 alle dage.

Nyhedsbrev marts 2019

Dørpumper er blevet udskiftet i samtlige opgange. Så er vi ikke længere i den situation, at en masse af opgangsdørene ikke vil lukke pga. kulde mm.

Der arbejdes fortsat på porten ved Borups Plads. Vi beklager alle generne, som arbejdet medfører. Arbejdet trækker ud, da man, efter fjernelse af asfalten, identificerede yderligere problemer, der kræver andre fagfolk.Vi har indhentet tilbud fra relevante håndværkere og vil så snart muligt komme med en udmelding om, hvornår porten, og dermed også storskrald igen fungerer.

Arbejde med vedligeholdelsesplanen går fremad. Bestyrelsen arbejder pt ihærdigt på at få udbedret de punkter på vedligeholdelsesplanen, som vi har sat os for at nå i 2019.Således er vi i gang med port-renovering, brandisolering af vinduer i bagtrapper, brandisolering af kælderlofter, gennemgang af el-kabler i kældre samt udvidelse og opdatering af vores adk-system (nøglebrik-aflæsere).Det er nogle store opgaver, som vi forsøger at løse bedst og hurtigst muligt.

Varmeregnskabet kommer snart ud til os alle. I den forbindelse åbner vi op for, at alle beboere kan få online adgang til oversigt for deres forbrug af vand og varme via mobiltelefonen (smartphone). Men der vil snart komme mere information.
Via app’en kan man sammenligne sit forbrug pr år, måned eller uge samt med gennemsnitsforbruget for ejendommen. Det er vores måler-aflæsningsfirma Techem, som stiller app’en til rådighed. Alle skal dog tilmeldes via bestyrelsen eller varmemesteren – dette kan man dog først blive, efter at regnskabet er blevet uddelt.

Arbejdsweekenderne er på flg. datoer i år. Søndag d. 28/4 + lørdag d. 1/6 samt weekenden d. 28. og 29. september.

nyhedsbrev januar 2019

Porten mod borups plads skal renoveres. Arbejdet starter mandag d. 28. januar og vi forventer at arbejdet vil vare ca. halvanden uge. Dette kommer til at medføre, at porten ikke vil kunne anvendes i denne periode. Vi skal have udskiftet asfalten samt efterset bærejernene, for at sikre at porten ikke braser sammen

Storskrald kan ikke henstilles fra d. 24. januar.  Containerne bliver derfor fjernet og pladsen afspærret. Der vil blive åbnet når porten er ordnet igen på Borups plads. Så udskyd din oprydning eller kør selv skraldet til genbrugsstationen. Har man store ting til affald, kan man kontakte varmemesteren, som kan låne jer en trækvogn til transport til genbrugspladsen.

Hoveddørene har problemer. Fugt, kulde og temperaturskift får dørene til at udvide sig, og dørpumperne bliver sløve. Vi kigger derfor på andre dørpumper, som er bedre egnet til klimaet og arbejder også på, at få udskiftet hoveddørene på sigt.

Udskiftning i bestyrelsen. 2 medlemmer har valgt at forlade bestyrelsen, begge suppleanter har valgt at træde ind i bestyrelsen, så bestyrelsen i andelsforeningen består nu af: Janna Linn Grunth, Kenneth S Madsen, Anne Sofie Salling Rasmussen, Emil Linnet, Magnus Stengade, Carsten Trads Sørensen og  Mikael Mollerup

Vi har rotter i gården. Det er derfor meget vigtigt, at vi sørger for, at skraldespandene altid har lukket låg – ellers hopper rotterne op og spiser løs. Vi har sørget for at skadedyrsbekæmpelsen fra kommunen er på sagen, men det kræver at vi alle sammen støtter op.

Bestyrelsen arbejder pt. på loftisolering i kældrene, opsætning af nøgleadgangspunkter de sidste steder, samt brandisolering af toiletvinduerne på bagtrapperne, samt renovering/fornyelse af foreningens hoveddøre.

Nyhedsbrev december 2018

Den ordinære generalforsamling blev afholdt d. 6/12. Tak til dem der mødte op og deltog i diskussionerne og afstemningerne. Det er skønt som bestyrelse at føle denne opbakning, samt interesse for foreningen. Referatet vil snarest blive uddelt, hvor interesserede kan læse om fastsættelsen af andelskronen mm.

Nu nærmer julen sig og nytåret. Igen i år vil det være muligt at komme af med sit juletræ, når det har udtjent sin værnepligt. Juletræer skal IKKE i storskrald, men i stedet lægges på græsplanen til højre for storskralds-området. Kent vil markere området J

Fyrværkeri hører sig til nytårsaften. Men husk nu at det er forbudt at affyre raketter i gården samt fra altaner. Gør det fra gader og stræder, men ikke i gården

Bestyrelsen holder julelukket, så næste åbningstid er tirsdag d. 8. januar. Rigtig glædelig jul og hav en fornøjelig nytårsaften!

Sneen skulle komme, det er sikkert og vist. Det betyder at der skal fejes og saltes omkring vores ejendom. Cykler i gården skal stilles, så de ikke er i vejen,  når den store traktor skal feje sneen væk og salte. DERFOR må man ikke stille sin cykel op ad gelændere og trappenedgangene. Særligt skal man være opmærksom på at stille sin cykel, så traktoren stadig kan komme ud af skuret. Dette gælder  for skuret ud for Stefansgade 62 og Borups plads 26.

nyhedsbrev november 2018

Vi har fået foretaget en ny valuar-vurdering af ejendommen. Den nye vurdering kan ses på www.borupsplads.probo.dk i dokumentarkivet. Man skal logge ind som andelshaver for at kunne se den.

Fortov og kantsten bliver renoveret på humlebækgade. Kommunen forventer at det vil tage 6 – 7 uger førend de er færdige med begge sider af vejen. Hvis man har nogen spørgsmål, så kan kommunen kontaktes på emailvejvedligehold@tmf.kk.dk.

Hårde hvidevarer skal beboere selv skaffe sig af med. Vi oplever ofte, at der bliver stillet komfurer, køleskabe og opvaskemaskiner ved storskraldecontainerne. Det er simpelthen ikke i orden. Det er den enkelte beboers eget ansvar at sørge for bortskaffelse, fx ved at køre det på genbrugspladsen. Tal med varmemesteren, og så kan du  evt. låne vores trækvogn til transporten. Ydermere må storskrald ikke være længere end 1m, så har du større skrald, så sørg for at få det skåret i mindre stykker!
Sluttelig så skal vi alle være opmærksomme på, at containerne ikke må fyldes på en sådan måde, at vi risikerer at folk kan komme til skade pga. væltende containere, eller at plader vælter ud af containeren – der er også børn, der færdes på egen hånd i gården. Så vis hensyn, og stil dit affald forsvarligt.

Der er snart generalforsamling i foreningen.  Så sæt et hak i kalenderen den 6/12 fra kl. 19 – 21.30. Vi afholder generalforsamlingen i foreningens beboerlokale. Der vil blive omdelt indkaldelse mm til alle andelshavere i løbet af denne måned.

Nyhedsbrev oktober 2018

Arbejdsweekenden er overstået. Super godt arbejde og stort tak til de fremmødte.
Vi fik ordnet en masse, rengjort vores dam samt klargjort rum til barnevogne i vuggestuens tidligere liggehal, samt i kælderen ved Humlebækgade 45.

Cykelrydningen medførte en fyldt container. Hvis du mangler din cykel, så er den måske blevet fjernet i forbindelse med arbejdsweekenden. Så skal du skynde dig ned til varmemesteren og få den fjernet, inden politiet gør det.

Mere og ny barnevognsparkering. Vi er ved at få opsat nøglebriksaflæsere ved liggehallen samt i cykelkælderen ved humlebækgade 45. Når de er opsat, sørger vi for at melde det ud, og så skal I have fat i varmemesteren eller dukke op i bestyrelsens åbningstid, så sørger vi for at din nøglebrik bliver aktiveret og får adgang til barnevognsparkeringen.

Pas på med at have effekter stående direkte på gulvet i kælderrummet. Da vi til tider døjer med lidt fugt i kælderen samt udsættes for mægtige mængder regn af og til, så vil vi gerne opfordre alle til, at overveje hvorledes de opmagasinerer effekter i kælderen. Vi vil klart anbefale, at man placerer sine ting på en palle, på mursten mm. Det handler om at få løftet tingene op fra gulvet og dermed sikret mod kælderfugt og vand.

Bestyrelsen holder lukket i uge 42. Der vil således ikke være åbningstid førend uge 44. I nødstilfælde brug Email eller kontakt varmemesteren.

Hårde hvidevarer må IKKE sættes ved storskrald. Vi beboere skal selv sørge for at transportere dem til genbrugspladsen ved fx bispe-engbuen. Alle beboere er pt med til at betale, for de beboere, som ikke selv sørger for at smide hvidevarerne ud.
Den udgift kan vi nemt spare væk, ved at vi selv sørger for korrekt udsmidning af vores udtjente hvidevarer.

nyhedsbrev august 2018

Alle vores nye lejligheder er solgt. Vi har nu solgt de nybyggede andelslejligheder, og kan byde nogle nye andelshavere velkomne i foreningen. Dejligt at få afsluttet ”vuggestue-sagen”, som har taget en stor del af bestyrelsens tid, på en tilfredsstillende måde. Vi er meget glade for resultatet.

Vi afholder arbejdsweekend i weekenden d. 29/9 og 30/9. Vi mødes klokken 10, i
gården ved porten ud mod Borups Plads og arbejder indtil kl. 15, hvor arbejdsdagen
slutter. Vel mødt!

I forbindelse med afslutningen af arbejdsweekenden lørdag d. 29/9, vil bestyrelsen stå for et mindre arrangement, hvor der vil være lidt at spise og noget at drikke. En god mulighed for at få snakket sammen, mødt bestyrelsen og nydt vores dejlige gård.
Nærmere information følger

Så skal der igen ryddes op i cykler og på fællesarealer. Derfor vil der snart bliver sat markeringstape på alle cykler og barnevogne i gården, kældrene samt på ydersiden af vores forening. Cyklerne/barnevognene, som stadig har markeringstape på ved arbejdsweekenden, vil bliver fjernet og afleveret til politiet.
I samme ombæring fjerner vi alle genstande, som imod husordenen står på fællesarealer, dvs. kældergange, trapper osv.

nyhedsbrev juli 2018

Glædelig sommer fra bestyrelsen. Bestyrelsen er gået på sommerferie, og vil først være

tilbage til åbningstid d. 7/8. Indtil da så kan I stadig skrive til bestyrelsen via email, men I

kan ikke forvente svar førend 7. august. Rigtig go’ sommer!

Næste arbejdsweekend vil være en hel weekend. Det vil foregå d. 29/9 samt den 30/9,

og er altså sidste chance for at deltage på en arbejdsdag – såfremt man ikke nåede en af

forårets to dage.

Vores vuggestue er endelig blevet omdannet til lejligheder. Bestyrelsen er i gang med at

sætte lejlighederne i stand og ser frem til at de snarligt bliver solgt og vi får nye

andelshavere.

Vi har den dejligste gård, så husk nu at passe på den – ryd op når du har haft fester, når

du har grillet eller bare nydt dagen på græsset. Til dig, som stiller næsten tomme små grå- samt

gajol-flasker i porten, vil du ikke være sød at smide dem i glas-containeren eller i det

mindste tage dem med dig. Det vil være så ærgerligt, hvis nogen af børnene kommer til at

drikke restindholdet eller smadre flaskerne.

Hindbærene, solbærene og snart også abrikoserne smager fortrinligt. Skynd dig at

smage på de goder, som gården byder os beboere – og hvis ikke du når det, så kommer

der også pærer samt masser af æbler, hasselnødder og muligvis også mange figner!

nyhedsbrev april 2018

Arbejdsdage lørdag d. 14/4 samt søndag d. 22/4 fra kl. 10 – 15 begge dage.

Vi mødes i gården, ved porten ud mod Borups plads. Såfremt der er nogen

ideer til arbejdsopgaver, så send dem til vores e-mail eller smid en seddel ind

af postkassen til kontoret. Bestyrelsen sørger for drikke og spise (maden

kommer først omkring 13 – 14-tiden).

Rygning ikke tilladt i opgangene – heller ikke el-cigaretter. Vi har haft en del

brandvarsler, uden brand vel at mærke. Som oftest skyldes det rygning på

opgangene. Sensorerne er så følsomme, at selv røg fra e-cigaretter kan

udløse dem. Så vær opmærksom på, IKKE at ryge førend du er igennem

opgangsdørene.

Storskrald må max være 1m langt, og ellers skal det skæres i mindre

stykker. Når der ikke er plads til mere skrald i skraldespandene, så snak lige

med varmemesteren, såfremt du har mere storskrald. Vores dagrenovation

kan også benyttes til mange af de ting, som bliver smidt til storskrald, fx

træreoler og træplader – bare sørg for, at det kan være i skraldespandene,

hug det gerne i mindre stykker.

Bioposer til madaffald. Såfremt du mangler grønne poser til bioaffald, så kan

du hente dem hos varmemesteren eller hos bestyrelsen i kontortiden. Vi har

fået leveret nogle kasser, for på den måde at gøre det nemmere at fortsætte

med at affaldssortere.

Andedammen bliver renoveret snart. Så snart er det slut med alger og en

ikke-så-charmerende andedam. I den forbindelse skal alle os, som har børn i

gården, måske lige tage en snak med dem om, at det ikke er en

skraldespand, som man bare smider legetøj og andet godt ned i. Det er et

fælles ansvar, at andedammen bliver holdt fin og ren. Til det formål er der

også bestilt et selvrensende filter – som desværre ikke fjerner legetøj 🙂