Nyhedsbrev december 2018

Den ordinære generalforsamling blev afholdt d. 6/12. Tak til dem der mødte op og deltog i diskussionerne og afstemningerne. Det er skønt som bestyrelse at føle denne opbakning, samt interesse for foreningen. Referatet vil snarest blive uddelt, hvor interesserede kan læse om fastsættelsen af andelskronen mm.

Nu nærmer julen sig og nytåret. Igen i år vil det være muligt at komme af med sit juletræ, når det har udtjent sin værnepligt. Juletræer skal IKKE i storskrald, men i stedet lægges på græsplanen til højre for storskralds-området. Kent vil markere området J

Fyrværkeri hører sig til nytårsaften. Men husk nu at det er forbudt at affyre raketter i gården samt fra altaner. Gør det fra gader og stræder, men ikke i gården

Bestyrelsen holder julelukket, så næste åbningstid er tirsdag d. 8. januar. Rigtig glædelig jul og hav en fornøjelig nytårsaften!

Sneen skulle komme, det er sikkert og vist. Det betyder at der skal fejes og saltes omkring vores ejendom. Cykler i gården skal stilles, så de ikke er i vejen,  når den store traktor skal feje sneen væk og salte. DERFOR må man ikke stille sin cykel op ad gelændere og trappenedgangene. Særligt skal man være opmærksom på at stille sin cykel, så traktoren stadig kan komme ud af skuret. Dette gælder  for skuret ud for Stefansgade 62 og Borups plads 26.