Nyhedsbrev Januar 2023

Generalforsamling

Sæt kryds i kalenderen d. 07.02.2023, hvor der er generalforsamling for alle andelshavere i A/B Borups Plads. Der udsendes en mere formel indkaldelse snart. Vær i den forbindelse opmærksom på, at der er ledige pladser i bestyrelsen, så overvej gerne, om det kunne være noget for dig.

Nye trappevaskere

Fra 1/1 er der indgået en aftale med RengøringsAgenterne om at stå for vask af for- og bagtrapper, samt periodisk fladerengøring. De vil også stå for at pudse alle vinduer i foreningen (eks. terrassedøre) én gang årligt. Første gang bliver 6-10/2-2023.

Varmetabsberegning

Bestyrelsen har modtaget den bestilte rapport om varmetab i foreningen. Den nye fordeling af varmeregningen bliver nu baseret på reelle målinger, hvor stue- og 4. salslejligheder samt lejligheder ved porte og hjørnelejligheder får en kompensation. Den nye varmetabsberegning vil være gældende fra det kommende varmeregnskab.

Uregelmæssige vandtemperaturer

I december måned har vi været ude at måle og justere trykket på vandet, for at forbedre de temperatursvingninger, som nogle har oplevet på vandet. Vi har oplevet at færre har henvendt sig med vandtemperatursvingninger. Hvisman stadig oplever store temperatursvingninger, så skriv gerne herom til faldstamme@borupsplads.dk.

Sikring mod tyveri i kældere og døropgange

Rapportér gerne om yderdøre, der ikke lukker ordentligt, så vi kan sikre dem mod tyveri. Rapportering må gerne ske til Kent på varmemesteren@borupsplads.dk.

Kritisk information på Probo

Ejendommen har oplevet nedbrud på el og vand den sidste måned. Ved sådanne nedbrud kan man orientere sig på Probo, hvor kritisk information vil fremgå, f.eks. om hvornår el og varme skulle skulle vende tilbage igennem. Tilmeld evt. også sms-service hos HOFOR og Radius, så vil man få direkte besked ved nedbrud.

Nye varmepriser fra HOFOR

De nye priser på fjernvarme er offentliggjort. Der er en foreløbig stigning på 7% – vi kan glæde os over, at vi ikke har naturgas.

Husk at aflevere juletræ uden fødder i gården inden d. 24. januar, hvor de fjernes.

Nye kontortider for 2023

Se nedenfor hvornår du kan komme til foreningens kontor og få svar på eventuellespørgsmål.

10/01, 31/01, 07/03, 28/3, 02/05, 30/05, 27/06, 08/08, 05/09, 03/10, 31/10, 28/11 & 12/12. Kl. 19 – 20