Nyhedsbrev marts 2019

Dørpumper er blevet udskiftet i samtlige opgange. Så er vi ikke længere i den situation, at en masse af opgangsdørene ikke vil lukke pga. kulde mm.

Der arbejdes fortsat på porten ved Borups Plads. Vi beklager alle generne, som arbejdet medfører. Arbejdet trækker ud, da man, efter fjernelse af asfalten, identificerede yderligere problemer, der kræver andre fagfolk.Vi har indhentet tilbud fra relevante håndværkere og vil så snart muligt komme med en udmelding om, hvornår porten, og dermed også storskrald igen fungerer.

Arbejde med vedligeholdelsesplanen går fremad. Bestyrelsen arbejder pt ihærdigt på at få udbedret de punkter på vedligeholdelsesplanen, som vi har sat os for at nå i 2019.Således er vi i gang med port-renovering, brandisolering af vinduer i bagtrapper, brandisolering af kælderlofter, gennemgang af el-kabler i kældre samt udvidelse og opdatering af vores adk-system (nøglebrik-aflæsere).Det er nogle store opgaver, som vi forsøger at løse bedst og hurtigst muligt.

Varmeregnskabet kommer snart ud til os alle. I den forbindelse åbner vi op for, at alle beboere kan få online adgang til oversigt for deres forbrug af vand og varme via mobiltelefonen (smartphone). Men der vil snart komme mere information.
Via app’en kan man sammenligne sit forbrug pr år, måned eller uge samt med gennemsnitsforbruget for ejendommen. Det er vores måler-aflæsningsfirma Techem, som stiller app’en til rådighed. Alle skal dog tilmeldes via bestyrelsen eller varmemesteren – dette kan man dog først blive, efter at regnskabet er blevet uddelt.

Arbejdsweekenderne er på flg. datoer i år. Søndag d. 28/4 + lørdag d. 1/6 samt weekenden d. 28. og 29. september.