nyhedsbrev november 2018

Vi har fået foretaget en ny valuar-vurdering af ejendommen. Den nye vurdering kan ses på www.borupsplads.probo.dk i dokumentarkivet. Man skal logge ind som andelshaver for at kunne se den.

Fortov og kantsten bliver renoveret på humlebækgade. Kommunen forventer at det vil tage 6 – 7 uger førend de er færdige med begge sider af vejen. Hvis man har nogen spørgsmål, så kan kommunen kontaktes på emailvejvedligehold@tmf.kk.dk.

Hårde hvidevarer skal beboere selv skaffe sig af med. Vi oplever ofte, at der bliver stillet komfurer, køleskabe og opvaskemaskiner ved storskraldecontainerne. Det er simpelthen ikke i orden. Det er den enkelte beboers eget ansvar at sørge for bortskaffelse, fx ved at køre det på genbrugspladsen. Tal med varmemesteren, og så kan du  evt. låne vores trækvogn til transporten. Ydermere må storskrald ikke være længere end 1m, så har du større skrald, så sørg for at få det skåret i mindre stykker!
Sluttelig så skal vi alle være opmærksomme på, at containerne ikke må fyldes på en sådan måde, at vi risikerer at folk kan komme til skade pga. væltende containere, eller at plader vælter ud af containeren – der er også børn, der færdes på egen hånd i gården. Så vis hensyn, og stil dit affald forsvarligt.

Der er snart generalforsamling i foreningen.  Så sæt et hak i kalenderen den 6/12 fra kl. 19 – 21.30. Vi afholder generalforsamlingen i foreningens beboerlokale. Der vil blive omdelt indkaldelse mm til alle andelshavere i løbet af denne måned.