nyhedsbrev april 2018

Arbejdsdage lørdag d. 14/4 samt søndag d. 22/4 fra kl. 10 – 15 begge dage.

Vi mødes i gården, ved porten ud mod Borups plads. Såfremt der er nogen

ideer til arbejdsopgaver, så send dem til vores e-mail eller smid en seddel ind

af postkassen til kontoret. Bestyrelsen sørger for drikke og spise (maden

kommer først omkring 13 – 14-tiden).

Rygning ikke tilladt i opgangene – heller ikke el-cigaretter. Vi har haft en del

brandvarsler, uden brand vel at mærke. Som oftest skyldes det rygning på

opgangene. Sensorerne er så følsomme, at selv røg fra e-cigaretter kan

udløse dem. Så vær opmærksom på, IKKE at ryge førend du er igennem

opgangsdørene.

Storskrald må max være 1m langt, og ellers skal det skæres i mindre

stykker. Når der ikke er plads til mere skrald i skraldespandene, så snak lige

med varmemesteren, såfremt du har mere storskrald. Vores dagrenovation

kan også benyttes til mange af de ting, som bliver smidt til storskrald, fx

træreoler og træplader – bare sørg for, at det kan være i skraldespandene,

hug det gerne i mindre stykker.

Bioposer til madaffald. Såfremt du mangler grønne poser til bioaffald, så kan

du hente dem hos varmemesteren eller hos bestyrelsen i kontortiden. Vi har

fået leveret nogle kasser, for på den måde at gøre det nemmere at fortsætte

med at affaldssortere.

Andedammen bliver renoveret snart. Så snart er det slut med alger og en

ikke-så-charmerende andedam. I den forbindelse skal alle os, som har børn i

gården, måske lige tage en snak med dem om, at det ikke er en

skraldespand, som man bare smider legetøj og andet godt ned i. Det er et

fælles ansvar, at andedammen bliver holdt fin og ren. Til det formål er der

også bestilt et selvrensende filter – som desværre ikke fjerner legetøj 🙂

nyhedsbrev april 2017

Arbejdsweekend d. 22. og 23. april 2017. Vi har netop gennemført vores forårs arbejdsweekend. 21 andele var repræsenteret i løbet af de to dage, og vi fik lavet en masse praktisk arbejde. Gården bærer præg af alt det arbejde der er blevet lavet, stierne er blevet vedligeholdt, fællesarealer er blevet tømt for henstillet materiale og skrald, bedene er blevet revet og renset, vinduer er blevet pudset, defekt legetøj er blevet smidt ud,  træer beskåret og vores regnvandskanaler og –afløb er blevet renset. Stort tak til alle de involverede.
Til de andelshavere, som ikke nåede at deltage – og som gerne vil deltage, så er der mulighed ved vores efterårsarbejdsweekend d. 30/9 og 1/10.

Mangler din cykel eller dine møbler. De indsamlede cykler er nu afleveret til Københavns Politi´s hittegodskontor. Politiet opbevarer cyklerne i en måned, derefter bortauktioneres de. Hvis cyklerne anses for at have en værdi på mindre end 500kr, køres de til skrot.
Hvis du mangler ting, der har stået på fællesarealerne. Så tag kontakt til varmemesteren på mobilen i hans telefontid eller på mail – og aftal hvornår effekterne kan udleveres. Det er også muligt at møde op i bestyrelsens kontortid  og få sine effekter udleveret.

Petanque-bane. Vi er blevet enige om at etablere en petanquebane. Arbejdet går snarest i gang – der skal lejes noget kratrydder-udstyr, og ellers er det bare hårdt fysisk arbejde. Vi håber banen bliver klar til at indvie sommer-sæsonen i gården.

Arbejdet med omdannelse af børnehave til bolig er godt i gang. Vi har fået sendt papirer og tegninger ind til godkendelse hos kommunen, og afventer nu videre behandling. Vi arbejder med forskellige salgsmodeller. Når vi har mere nyt, skriver vi det i nyhedsbrevet.

Nye planter i bed. Nogle andelshavere har selv været i gang med at plante buske og planter i bedene, det ser meget fint ud. Tak J